Anne Brith: Brukte barn i reklame for vortemiddel

Viser til reklameinnleggene:

Etter at annonsøren ble kontaktet, ble gjenkjennelige bilder av barnet fjernet.