CBE: Viser til barna i reklame

Caroline Berg Eriksen skriver i dag til ca. 25.000 norske lesere hvilke gaver og kjoler jentene skal få til jul i en reklame for «Småungene»: https://www.carolinebergeriksen.no/2018/11/09/de-forste-julegavene-er-hus/.  Det er viktig å tenke gjennom at eksponering av barn skjer ikke bare gjennom bilder, men også gjennom tekst.

Om det skulle vise seg at det som står i reklameinnlegget bare er «historiefortelling», dvs. barna får noe helt annet, så handler det like mye om det folk tror de vet om barna.  Og når det legges ut filmer/bilder/innlegg om barna med jevne mellomrom, så vet nok mange følgere mer om dem enn nabobarna.

Bruk av barn i SoMe kan ikke forsvares, da det aldri vil være til deres beste. Det er på tide at influencerne slutter med eksponeringen i SoMe. Det krenker barnas personvern. Fra http://masterbloggen.no/blog/2013/06/24/barn-personvern-og-sosiale-medier/

retten

beste 3

Fra https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/

personvern

For mer info: