AB: Hvem driver egentlig med injurie?

Anne Brith Davidsen kommer med påstand i Dagens Næringsliv – «Toppblogger ringte arbeidsgiver og truet med anmeldelse av kritiske lesere» – om at en navngitt person har vært ute etter henne i lengre tid. Journalisten har bedt om dokumentasjon, men Anne Brith har ikke besvart henvendelsen.

Det er dokumentert at personen kun har sendt mail til en annonsør om at hun ikke vil handle der mer med begrunnelse i influencerens uetisk drift. På bakgrunn av det meldte Anne Brith avvik til arbeidsgiveren hennes. Det ble opplyst til arbeidsgiver at personen var et netttroll som skulle anmeldes.

Både den telefonen til arbeidsgiver med udokumentert beskyldning om netttroll og anmeldelse,  samt udokumentert beskyldning i Dagens Næringsliv om at personen i lengre tid har vært ute etter Anne Brith fremstår som overtramp.

Det er derfor grunn til å spørre «hvem er det som egentlig driver med ærekrenkelse/injurie?»

Fra Store norske leksikon:

«Ærekrenkelse er en handling som består i å krenke en annens æresfølelse, eller opptre på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit. Kan skje ved ord eller handling. »

Jeg legger ved blogginnleggene som Bloggomtoppbloggere har lagt ut om saken, til de som eventuelt ikke har fått med seg historikken:

Blogglistenhits