AB: Beklagelse eller offerinnlegg?

Publisert: 15.11.18  / Oppdatert: 16.11.18

Fra https://www.bloglovin.com/blogs/anne-brith-14147719/nar-det-stormer-som-verst-laerer-du-mest-6641471163


«Jeg har sagt så mange ganger at jeg har gjort feil. SÅ mange ganger bedt om unnskyldning. Men det nytter ikke.».

Hvor har Anne Brith sagt/skrevet at hun har gjort feil og bedt om unnskyldning? 

Det er fint om f.eks. personen som urettmessig ble hengt ut – https://influencere.wordpress.com/2018/11/11/ab-no-hvem-driver-egentlig-med-injurie/ – nå får en uforbeholden unnskyldning. Det ser imidlertid ikke ut til å skje. 

Fra https://www.bloglovin.com/blogs/anne-brith-14147719/nar-det-stormer-som-verst-laerer-du-mest-6641471163


Jeg prøvde å ta telefonen og snakke med noen som hadde hetset meg.  Men det var en dårlig ide. Jeg beklager også det.
Jeg vet ikke mer hva jeg skal beklage

Fra https://www.bloglovin.com/blogs/anne-brith-14147719/nar-det-stormer-som-verst-laerer-du-mest-6641471163


Beklager for at jeg ville vite hvem som ringer mine samarbeidspartnere og ødelegger mitt livsverk.
Beklager for at jeg anmeldte de som hetset meg.

Nei, dette er ikke en beklagelse. Det er et offerinnlegg, og de er iallefall jeg drittlei av. 

Hvordan kjenne igjen offerinnlegg:  Bloggeren drar inn episoder som ikke har noe med saken å gjøre. Gjerne udokumenterte hendelser som ingen kan etterprøve, der man har blitt utsatt for noe/behandlet dårlig.  Og så  inneholder innlegget «unnskyld eller jeg beklager», samtidig som man skriver det med forbehold. Etter på kan man vise til at man har lagt seg flat, selv om innlegget egentlig handler om «hvor synd det er i bloggeren».

Vi må ikke glemme at saken handler om at Anne Brith har hengt ut folk og truet de med anmeldelse, og at hun nå har gått til det skrittet å anmelde «Adina». 

Litt historikk:

Det har vært reaksjoner på at Anne Brith la ut udokumenterte beskyldninger om netttroll og anmeldelse både på blogg og ovenfor en arbeidsgiver (til navngitt person som har blitt uthengt som hetser),  samt udokumentert beskyldning i Dagens Næringsliv om at denne personen i lengre tid har vært ute etter Anne Brith. Dette er virkelig ikke i orden – https://influencere.wordpress.com/2018/11/11/ab-no-hvem-driver-egentlig-med-injurie/

Om Anne Brith ikke ønsker diskusjon om seg selv, så hadde det vært til stor hjelp for henne å dokumentere beskyldninger hun fremsetter mot folk. 
Og i tillegg tenke litt over hva man selv setter i gang.  Da det var Anne Brith som startet det hele med blogginnlegget «Når trollene kommer ut i lyset» – https://www.bloglovin.com/blogs/anne-brith-14147719/nar-trollene-kommer-ut-i-lyset-6568474133.

Det viste seg at de personene AB hengte ut som nettroll, gjerne ville komme med tilsvar, og det fikk de heldigvis på BOTB og Dagens Næringsliv:

Anne Brith har hele tiden fått sjansen til å komme med dokumentasjon på netthetsen hun mener å ha blitt utsatt for, men har ikke kommet med noe som helst. Og det godtar ikke folk, og kritikken fortsetter. Igjen her kunne Anne Brith tatt ansvar, og kommet med dokumentasjonen (hun påstår å sitte med), og da hadde det vært mindre å skrive om. 

Etter at de som ble hengt ut på bloggen, fikk komme med sin versjon på BOTB, valgte Anne Brith å sende en lenke som inneholdt en såkalt ip-grabber til BOTB:

Anne Brith har altså siden hun la ut blogginnlegget «Når trollene kommer ut i lyset» drevet med gjentatte overtramp ovenfor vanlige mennesker som ikke har gjort noe annet enn å si meningen sin om bruk av barn i SoMe – https://influencere.wordpress.com/annebrith-bruk-av-barn-i-some/ –  og andre forhold de har ment er kritikkverdig med bloggen Annebrith.no. 

Blogginnlegget til Anne Brith i dag er derfor en skam ovenfor de som hun har hengt ut – https://influencere.wordpress.com/2018/11/15/ab-no-beklagelse-eller-offerinnlegg/. Jeg forstår ikke at det er mulig å ha så lite innsikt i hva man selv påfører andre mennesker, og så er det liksom henne det skal være synd på, samtidig som hun fortsetter med udokumenterte beskyldninger om hets. 

2 kommentarer om “AB: Beklagelse eller offerinnlegg?

Kommentarer er stengt.