AB: Brudd på personopplysningsloven?

Anne Brith Davidsen gjør seg selv relevant for tiden med oppslag i media om blant annet brudd med kjæresten. Heldigvis velger Dagens Næringsliv å skrive om bedriften:

Det siste er at Anne Brith Davidsen har anmeldt «Adina» som står bak «Bloggomtoppbloggere». Det begrunnes med – https://www.dn.no/medier/blogg/bloggere/sosiale-medier/toppblogger-forsokte-a-lokke-bloggpoliti-i-internettfelle/2-1-475466 : 

«De har brutt åndsverkloven ved å bruke mine bilder og personvernloven ved å legge ut et skjermbilde av mitt telefonnummer. Samt begått flere lovbrudd som jeg har meldt til politiet. Nødrettsparagrafen gjelder heldigvis også i det digitale rom.». 

Hvorfor har Anne Brith kontaktet politiet? Er det ikke Datatilsynet som skal kontaktes ved eventull brudd på personvernet – https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/?

Anne Brith Davidsen henviser som nevnt til nødrettsparagrafen – https://jusleksikon.no/wiki/N%C3%B8drett

«Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å bli straffet for det, når det foreligger en nødsituasjon.
Nødrett reguleres av Straffeloven § 17, jf. Straffeloven § 81

Gjør hun det fordi hun kan ha gjort noe ulovlig selv, da hun sendte en link til nettsiden Fuglekos.com til «Adina, Bloggomtoppbloggere»?  Dvs. til en IP-grabber-tjeneste som videresender IP-adressen til de besøkende tilbake til brukeren som har opprettet den. 

Datatilsynet og advokat Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland har uttalt at hvis en aktør prøver å lokke en anonym person i en IP-felle, så er det problematisk, da det skal være full åpenhet om hvordan og hvorfor en nettside behandler personopplysninger, for eksempel IP-adresser – https://www.dn.no/medier/blogg/bloggere/sosiale-medier/toppblogger-forsokte-a-lokke-bloggpoliti-i-internettfelle/2-1-475466.

Jeg lurer virkelig på den begrunnelsen? Det er vel å strekke det langt å hevde «nødrett» i denne saken?

Det er imidlertid ikke første gangen Anne Brith Davidsen har fått tilbakemelding via media fra Datatilsynet og advokat Jon Wessel-Aas om at hun kan ha brutt personopplysningsloven. Det skjedde da hun i februar -18 publiserte opplysninger om 39 skattelistesøkere – https://www.vg.no/rampelys/i/oRKRMK/advokat-mener-blogger-anne-brith-davidsen-42-broet-personopplysningsloven

I tillegg til mulig brudd på personopplysningsloven kan det være grunn for den navngitte person (som har blitt hengt ut av Anne Brith Davidsen) å vurdere å gå videre med det som kan være injurie –  https://influencere.wordpress.com/2018/11/11/ab-no-hvem-driver-egentlig-med-injurie/. 

Hadde jeg vært Anne Brith Davidsen ville jeg ha gått litt stillere i dørene. Jeg lurer også på hva er det hun vil oppnå? Er det hevn? Tenker hun i det hele tatt på at avisartikler fra en så seriøs avis som Dagens Næringsliv kan skade bedriften hennes?