Gjesteinnlegg: En KG-brukers bekjennelser

Jeg heter Cavatina. Det er brukernavnet mitt på Kvinneguiden.no, Norges største debattforum (heretter KG). Jeg ble i utgangspunktet suspendert fra forumet frem til 15.juni, men nå er suspenderingen forlenget uten konkret visshet og jeg har derfor fått lov til å låne plass her.
Dette er min historie om hvordan man som saklig kritiker av såkalte influenceres firmadrift urettmessig kan bli sanksjonert av forumets moderatorteam. Med svært grove beskyldninger med vag bevisførsel, som også ser ut til å ha rot i brudd på sikkerhet og personvern.

Vi har alle en mappe på KG

Rett før sommeren 2018 ble det ved en tilfeldighet avslørt at enkelte brukere hadde en egen mappe med informasjon vi ikke visste om.
Jeg skriver «enkelte brukere», fordi det viser seg at ikke alle brukere har en mappe, selv om moderatorteamet sier at alle brukerne på kvinneguiden.no har det.
Det sier seg selv at de ulønnede moderatorene på forumet ikke kan arkivere regelbrudd på i underkant av 1 million unike brukere per måned, men det hevdes altså at alle regelbrudd på alle brukere blir lagret. https://www.egmont.com/no/produkter/kvinne-livstil/kvinneguidenno/

Det skal kort bemerkes at administratorene er lønnet av Egmont Publishing, mens moderatorene arbeider frivillig og gratis. Det er administratorene som sender ut avgjørelser om advarsler/utestengelser. Disse avgjørelsene gjøres internt i moderatorteamet, av moderatorene, administratorene, og teamleder i fellesskap.

Denne mappen brukerne mottar inneholder et assortert utvalg brudd på forumets retningslinjer. Dette er «regelbrudd» og skrives i hermetegn, for praksisen med arkivering av regelbrudd består av klipp & lim av slettede innlegg etter moderatorenes skjønn, tatt ut av kontekst, og uten bemerkning om hvilket tema/tråd det er hentet fra. Er man heldig, er de i det minste sortert etter måned eller kvartal. Hvorfor og når moderatorteamet startet dette møysommelige (ja, de sier det er en omstendelig prosess) arbeidet med å lagre slettede regelbrudd i egne mapper for brukerne på forumet, er på det nåværende tidspunkt ganske uklart for de fleste. Men hvis vi har litt oversikt over egen aktivitet og hvilken moderator som hadde ansvar for de ulike trådene på ryddetidspunktet, har vi også en viss innsikt i hvilken moderator som har slettet og arkivert våre innlegg. Den som har arkivert flesteparten av alle mine gjennom fire år som aktiv bruker, avsløres ikke her.

Usikkerhet rundt personvern og sikkerhet

Da avsløringen om mappene kom, vakte det stor oppsikt på forumet, og mange spørsmål om sikkerhet, personvern, GDPR, lagring av informasjon som blant annet IP-adresse/enhet/nettleser/innloggingstidspunkt, formålet med lagringen av slik informasjon, med mer. Det kom berettigede og krevende spørsmål som moderatorteamet med forumansvarlig i spissen måtte svare på, og tråd etter tråd om temaet ble stengt før brukerne hadde fått konkrete svar på sine spørsmål. Det ble lovet avklaring etter at GDPR skulle være integrert på forumet etter sommerferien 2018.
Det har vi ikke sett snurten til enda, så vidt meg bekjent.

Regelbrudd, eller «regelbrudd»?

Etter avsløringen, ble jeg stille på forumet grunnet skepsis til ivaretakelsen av personvernet på kvinneguiden.no. Samtidig jobbet jeg i bakgrunnen med å få kartlagt hvert eneste regelbrudd lagret på Cavatina fra 2016. Det var hele 20 såkalte «regelbrudd». Følgende eksempel er lagret i kategorien spekulasjon, og uten kontekst:

– Firmaet er kanskje nystartet, men eierne i firmaet har holdt på noen år med egne/andre firmaer. Det er bare å sjekke navn opp mot Proff.no

Etter mye dialog med forumansvarlig, ble 7 av regelbruddene mine slettet fra mappen fordi de ikke var regelbrudd, og den ene fra 2016 skal nå være slettet etter 3-års regelen. Det betyr at 12 lignende innlegg fortsatt ligger lagret, for disse skrekkelighetene lagres i tre år. Uten at brukerne i utgangspunktet var klar over denne lagringen, når den startet, hvorfor, eller har samtykket til det på forhånd.

Asti har allerede skrevet mye om denne praksisen hos kvinneguiden.no her:
https://influencere.wordpress.com/egmont-og-kvinneguiden/

Utestengt fra forumet

Min aktivitet på kvinneguiden.no var heller laber etter sommeren 2018. Så jeg spoler fremover til 2019. Den 16. april ble jeg utestengt uten varsel frem til 15. juni, og med 3 advarselspoeng som varer frem til 15. september i år. Dette er som tidligere nevnt forlenget. Hva disse advarselspoengene betyr eller skal brukes til, vites ikke. Jeg er ikke vant til sanksjoner for å ha ytret min mening på en saklig og stort sett objektiv måte, oppvokst i et demokratisk samfunn der ytringsfriheten står sterkt og man snakker respektfullt med hverandre og tåler en fleip i ny og ne.

Jeg ble blant annet utestengt på følgende, spesielt fremhevede grunnlag:

*Diskriminerende, nedsettende eller hatefullt innhold. Og
*Krenkende, hetsende, injurierende utsagn, samt trakassering eller trusler

Da denne beskjeden møtte meg når jeg skulle innom og kikke litt på forumet, ble jeg kvalm. Og forvirret. Alle innleggene mine raste rundt i hodet, uten at jeg ble noe klokere. «Hatefullt?» «Trusler?» «Diskriminerende?» «Jeg, Cavatina…på Rampelyset?!»
Her var det noe som ikke stemte, og en e-post til forumansvarlig ble avfyrt.
E-post er for øvrig den eneste måten å komme i kontakt med Kvinneguiden på ved utestengelse. Det blir til at man kvier seg litt for å oppheve anonymiteten man har i et forum, men shit, jeg lot det gå. Moderatorteamet tar jo feil!

Jeg fikk utlevert åtte nye regelbrudd, seks av dem begått i mars. Blant annet følgende, kategorisert som avsporing i en debatt om opphavsrett. Det er uklart fra hvilken tråd det er hentet:

– Sitering med kildehenvisning er lov. Men bruk av skjermbilde av andres åndsverk uten kildehenvisning og uten å ha bedt opphavspersonen om tillatelse er ikke lov. Dette gjelder også forumet her. Er det brukt skjermbilde fra forumet, skal det i tillegg bes om tillatelse fra Kvinneguidens administrasjon, da Kvinneguiden har egne regler for bruk av innhold som publiseres. Det vil si at mitt innlegg ikke kan republiseres andre steder i sin helhet uten at både jeg og Kvinneguiden har forhåndsgodkjent dette. Tilføyer at jeg tar forbehold om at jeg har forstått Kvinneguidens regler riktig.

Siden ingen av de utleverte regelbruddene dreide seg om hat, trakassering, trusler og annet slemt, sendte jeg forumansvarlig et spørsmål om det var rett og rimelig at min bruker ble utestengt fra forumet i tre måneder på bakgrunn av utleverte regelbrudd. Dette ble avkreftet:

– Nei, de i seg selv er ikke utløsende. Så vidt jeg har forstått kommer regelbruddene som ligger til grunn for utestengning fra andre brukere.

Hodet mitt spant.Hvilke andre brukere? Hvilket parallellunivers er dette? Har KG gått fullstendig av skaftet?

Legger ved e-postdialogen, kun de relevante er tatt med https://imgur.com/a/c4vZlah

Kvinneguiden begår grove feil

– Forespørsel om innsyn på de andre brukerne må på grunn av personvernsregler komme fra den e-postadressen som brukeren er registrert med, skrev admin.

Ovenstående sitat er et av svarene på forespørsel om innsyn i hvilke brukere moderatorteamet mener de har bevist er mine. Aktive brukere på KG jeg ikke ante noe om. Admin mener altså at man skal sende e-post fra den brukeren man blir beskyldt for å ha, uten å vite hvilken bruker dette er. Dette er jo en logisk brist, og
konklusjon er klar: KG har gjort grove feil.
Det ble sporenstreks forfattet et tilsvar på beskyldningene med klart og lettfattelig budskap, pakket og sendt med elektroniske påskehøner til rette vedkommende og med kopi til de andre innen administrasjonen for Kvinneguidens forum.
Jeg kjøper tross alt ikke påstander om å ha flere brukere helt uten videre, for jeg vet jo stort sett hva jeg gjør og når. Tilsvaret lød noe á la følgende:

Tilsvar til moderatorteamets beskyldninger

Moderatorteamet ved forumansvarlig for kvinneguiden.no påstår å ha sikre beviser for at jeg står bak flere brukere. Da skal det ikke være et problem å utlevere denne informasjonen til meg, da det ikke kan være brudd på personvernloven.
Administrator ved kvinneguiden.nos moderatorteam kommer med grove beskyldninger om å ha flere brukere jeg ikke aner noe om, nekter å fremlegge bevis, og hevder å ikke kunne utlevere informasjon da forespørselen må komme fra e-posten til en av de påståtte andre brukerne. Administrator kan ikke først påstå å ha tilstrekkelig med lovbrudd fra ulike brukernavn som samlet sett er tilstrekkelige til å legitimere utestengelse, for så å videre påstå at nevnte informasjon ikke kan utleveres.

Logisk nok må det være denne brukeren som siden 2017 har mottatt alle personlige meldinger, advarsler, og utestengelser i og med at brukeren Cavatina ikke har mottatt noe som helst av ovennevnte sanksjoner noen gang.
I tillegg henviser administrator ved kvinneguiden.nos moderatorteam at av personverngrunner å bruke denne ukjente brukerens e-postkonto til å få utlevert informasjonen, men gir samtidig ikke informasjon om hvilken bruker dette er, selv om de hevder å besitte bevis for at denne brukeren er nettopp meg.
Moderatorteamet ved kvinneguiden.no bekrefter sin egen bevisføring med en forklaring om overlappende IP samt enheter/PC brukt i tid og sted.

Så ba jeg likegodt om å få utlevert en oversikt over hvilke enheter jeg har brukt. Det vil si all informasjonen som er lagret spesifikt på alle mine påståtte brukere. Så som operativsystem, MAC-adresse, IP, innloggingstidspunkt, hvorvidt det er mobil, PC, Mac, IOS, osv. All informasjon som kvinneguiden.no hevder å ha rett til å lagre.
Tiltroen til at denne utleveringen ville finne sted var lav, og tanken om å kontakte Datatilsynet for videre hjelp ble sterkere. Utfordringen med å klage til Datatilsynet er dessverre en noe kronglete og tidkrevende prosess, men det stopper ikke meg.

Sikkerhet og personvern på Norges største debattforum?

Vel, tro ikke at det forelå svar på min siste henvendelse før påske. Så enkelt er det visst ikke å få utlevert all informasjon lagret. Allergien mot at urettmessige feil begås slo ut i full skala og purring på utlevering av informasjon ble sendt.

Fire aktive brukere

Igjen blir man møtt med en merkelig tilbakemelding om at det tar en del tid å samle inn den informasjonen man har bedt om. Den samme informasjonen som burde ha vært klar før påske, i og med at den allerede er brukt som bevisførsel for å ha minst én bruker til. Som jo faktisk er lov. Så hvorfor var ikke dette også arkivert i den berømmelige mappen min? Ny purring måtte til. Og onsdag 25. april dukket nesten all den forespurte informasjonen opp, til alt overmål inkludert tre – ja, tre! – andre brukernavn komplett med IP-adresser og enheter brukt, sirlig notert i et elektronisk regneark lagt som PDF-vedlegg til e-post. Skjermdump: https://imgur.com/a/UvMehAa

Jeg er altså, ifølge moderatorteamet, ansvarlig for å ha tre andre aktive brukere, som alle stort sett befinner seg i debattrom jeg ikke selv frekventerer. Øyenbrynene mine fôr opp til hårfestet og klorte seg fast av overraskelse. Åpenbart vet jeg ikke selv hvilke brukere jeg har og er tidvis rammet av bevisstløshet og skravlesyke gjennom hele døgnet. Neida.

Dessverre for KG er det ingenting i regnearket som beviser at jeg er samme bruker som de andre. Det eneste det beviser er kort sagt at vi har samme nettleverandør og operativsystem/nettleser. Det tragikomiske i det hele er at moderatorteamet er så skråsikre på at alle brukerne er mine gjennom sin egen bevisførsel som mest av alt minner om kunnskapsløs og særdeles amatørmessig sammenblanding av data, at de har utlevert denne informasjonen til meg.
Jeg vet ennå ikke om utestengelsen skyldes samtidig aktivitet i samme tråd, eller én bruker utestengt for å skape baluba for moderatorene. Men konsekvensen er at vi alle er utestengt frem til 15. juni grunnet følgende:

 • Diskriminerende, nedsettende eller hatefullt innhold.
 • Krenkende, hetsende, injurierende utsagn, samt trakassering eller trusler

Brutt eget regelverk og personvern

GDPR ble innført i Norge juni 2018. Forumansvarlig har nettopp avslørt at det gjøres alvorlige feil. Dette viser tydelig at Kvinneguidens moderatorteam overhodet ikke ivaretar brukernes sikkerhet og personvern på noen god måte, men blander sammen IP’er, enheter og nettlesere, og dermed flere ulike brukeres identitet etter eget forgodtbefinnende. Det kaller de bevis. Mitt inntrykk blir at noen hos KG blander epler og bananer. Med graverende konsekvenser for brukerne. Regnearket og sanksjonene viser at sammenblandingen av Cavatina og p***e, S**mU*v, og G***sM****s går helt tilbake til 2017. Hvorav én av disse brukerne har vært aktiv siden 2008.

I tillegg skal det etter forumets egne regler ikke lagres informasjon om enheter lengre enn 3 måneder ifølge personvernerklæringen på kvinneguiden.no
Kvinneguiden har dermed beviselig brutt sitt eget regelverk.

Jeg har ikke ansvar for de tre nevnte brukerne p***e, S**mU*v, og G***sM****s. Ei heller en iPhone. Nettleseren Opera er kjent, men ikke brukt. Til alt overmål viser det seg at koblingen KG hevder er beviset mellom disse fire brukerne er basert på kun tre konkrete overlapp mellom IP/enhet/nettleser/tidspunkt ifølge regnearket. Dette er ikke akseptabelt som bevis.
Jeg er åpen om å ha en bruker til. Det er tillatt å ha flere brukere, bare de ikke prater sammen i samme tråd. Denne brukeren finnes pussig nok ikke i regnearket.

IP og internettleverandør

De aller fleste privatpersoner leier IP-adressen de bruker av sin internettleverandør (ISP), som igjen står som eier. Vanlig praksis er at informasjon om internettkunden kan utleveres til politiet i forbindelse med en politietterforskning, eller etter en rettskraftig kjennelse. Kvinneguiden er ikke politiet, og noen stående rettskjennelse til å innhente denne informasjonen betviles. Den er i så fall ikke opplyst om i personvernerklæringen overfor nye eller nåværende brukere.

I troen på at Kvinneguidens moderatorteam er ufeilbarlige, har de vært så sikre på denne bevisføringen sin at jeg har fått utlevert tre andre aktive personers brukernavn, IP-adresser, enheter og nettlesere brukt. Bevisbyrden ligger fortsatt hos Kvinneguidens moderatorteam, og jeg tar dette videre så langt det er nødvendig. Disse andre personenes tidligere aktivitet på forumet (vi er jo alle nå utestengt) heftes ved mitt navn, men jeg har ikke fått utlevert deres regelbrudd. Hvis en av dem har skrevet noe jeg ikke kan stå inne for, eller i verste fall noe ulovlig, ønsker jeg av åpenbare årsaker ikke befatning med det, og kan ikke godta at de lagrer disse innleggene på mitt navn. I tillegg viser nå de andres aktivitet at sanksjonene som går utover mine egne brukere forlenges, ved at noen av dem har forsøkt å lage nye brukere på kvinneguiden.no. Og på grunn av at moderatorteamet har forlenget sanksjonene for oss alle med flere måneders utestengelse er jeg ikke i stand til å komme i kontakt med de for å varsle de om at også deres personvern er brutt. https://imgur.com/a/Mtb1xxN

Bra jobba med sikkerhet og GDPR, kvinneguiden.no. Om ikke dette er brudd på brukernes sikkerhet og personvern på Norges største debattforum, så vet jeg ikke hva som er det. Og når mine mistanker om dårlig sikkerhet og personvern nå er grundig bekreftet, stiller jeg meg svært skeptisk til både bruken og hele driften av kvinneguiden.no, der moderatorene jobber frivillig og gratis, og praktiserer brudd på retningslinjer etter skjønn. Å trekke tilbake sitt samtykke og be om sletting av bruker og informasjon er også umulig om man har advarselspoeng eller er utestengt fra kvinneguiden.no. Et forum som Egmont Publishing tjener gode penger på i form av annonseinntekter. Husk at du og jeg er varen som Egmont selgern til annonsører og samarbeidspartnere, og ingenting annet enn tall.
https://www.egmont.com/no/produkter/kvinne-livstil/kvinneguidenno/
Jeg undres over hva annonsørene vil tenke, når de får vite hvilke grove overtramp som begås overfor brukerne av kvinneguiden.no.

Fortell meg gjerne hva du tenker om ivaretakelsen av personvern og anonymitet på kvinneguiden.no

Beste hilsen, Cavatina, KG-bruker

97 kommentarer om “Gjesteinnlegg: En KG-brukers bekjennelser

 1. Jeg var helt sikker på at jeg var en av brukerne de brukte mot deg. De har en feit mappe på meg 🤣 Men at du liksom er s**m**v er det rareste jeg har sett!!

  Du har nå bevist ganske ettertrykkelig hvor kunnskapsløst KG drives, og egentlig hvor farlig de potensielt kan være. Takk for innlegget! Savner «bloggen» vår 🌹

  Liker

  1. Jeg lurer fortsatt på hvordan de kommer på at de skal sjekke brukernes IP’er (et al.) opp mot hverandre, jeg.
   Hva er tankeprosessen bak det som utløser mistanken om at en person står bak to eller flere ulike brukere?

   Takk 🙂

   Liker

 2. Hva skal man si? Det er grovt, uetisk og mest sannsynlig ulovlig det KG driver med. Du har mange i ryggen! 😘

  Liker

 3. det er ingenting som overrasker meg lenger fra den kanten. Jeg fikk nylig forlenget utestengingen min fordi de fant en ny bruker – det er forsåvidt greitt, for jeg visste at det ikke er lov å lage ny bruker under utestenging. Men de fant den før det gikk et døgn, og jeg må jo si jeg lurer på hva slags søk og filter de har for å avdekke slikeoverlapp. Gjør de dette med de tusenvis av brukere som finnes på KG, eller er vi noen få utvalgte som blir fulgt nøyere med på?

  Liker

  1. Derom strides de lærde 😉
   Det er vanskelig å tro på at dette er rutine for samtlige brukere av forumet

   Liker

  2. Antakelig har de et system som sjekker IP-adressen til nye brukere mot IP-adressene som er registrert på eksisterende utestengde brukere, og gir en advarsel når det skjer. Det er teknisk sett ikke spesielt vanskelig.

   Liker

 4. WOW!! Bare wow! 😱

  Jeg ba om mappa mi noen uker før KG tok juleferie, har purret to ganger til Yvonne og HanneMari. Fortsatt intet hørt eller sett! (Og jeg vet jeg har blitt både moderert og utestengt)
  Dette er nesten ikke til å tro!

  Liker

  1. Veldig rart at de ikke svarer deg?
   Men når du får svar, husk å be om utlevering av all informasjon og regelbrudd arkivert på deg. Rubbel og bit. Ikke ta til takke med «eksempler»

   Liker

 5. Dette bekrefter inntrykket mitt av KG. Jeg har lest inne på «Ris og ros» lenge, og valgte å ikke registrere meg pga måten de (ikke) besvarer spørsmål på. Tør rett og slett ikke. Så ufattelig trist og skremmende at de holder på sånn! Bra du setter søkelys på dette, Cavatina.

  Liker

 6. Min samboer fikk ikke opprette bruker siden jeg var utestengt, og vi jo (naturlig nok) sitter på samme IP. Hvorfor jeg var utestengt fikk jeg forøvrig aldri svar på, men det får så være 😜

  Og deretter nektet de å slette meg også… Måtte ta det gjennom Slettmeg.no for å bli kvitt dem. Latterlig system!

  Liker

  1. Krysskontroll mellom IP, nettleser og enhet brukt i tid og sted er et rimelig tynt grunnlag for bevis. Her i huset brukes det i tillegg VPN.

   Du skulle egentlig bedt om nytt innsyn, bare for å sjekke at alt virkelig er slettet. For kvinneguiden.no tjener uhorvelig mye penger på ditt og mitt hode overfor annonsørene 😮

   Liker

 7. Cavatina: Jeg er sjokkert over historien din.

  Det ser ikke ut til at dette er første gangen: https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe–974761467–1051–2019 ?

  Jeg har fått innsyn, og vurderer å skrive innlegg og (da dele klagen). Hvis den som har skrevet den leser her inne, ta gjerne kontakt på ominfluencere@gmail.com hvis du ikke ønsker det, eller kanskje vil skrive gjesteinnlegg om din erfaring.

  Liker

 8. Dessverre ikke overraskende!
  Veldig, veldig bra at du tar dette videre! Jeg er ikke aktiv bruker, men jeg er en aktiv leser på KG! Du har min fulle støtte!! 👏🏻

  Liker

 9. Jeg er sjokkert og forbanna! Når kommer det Mail til meg om at jeg opprettet ny bruker under utestengelse eller forlengelse av utestengelsen uten at det blir gjort rede for? Det er nettopp derfor jeg er sterkt kritisk til at moderatorene er anonyme og ikke innehar noe formell kompetanse overhodet. Hvis jeg som moderator ikke liker dine meninger fordi jeg tar det personlig, da er veien til brudd på reglene kort og det er ingenting man kan gjøre med det. Av alle drøye saker på KG så er vel din Cavatina og Asti sin sak de drøyeste.

  Liker

  1. Jeg har ikke mottatt mail om forlengelse av utestengelse, og heller ikke noen redegjørelse for nøyaktig hvilke innlegg alle brukerne «mine» er utestengt for, enda jeg har bedt om denne informasjonen. Et regneark med overlapping av personinformasjon ble sendt som bevis istedet

   Liker

 10. Synd ingen av moderatorene som leser bloggen ikke kommenterer dette.

  Noen burde tipse avisene om denne saken!

  Liker

 11. Er ikke dette et av Norges største nettforum? Jeg pleier ikke å tro på konspirasjoner, men de som opplever det som «Cavatina» er altså stort sett kritiske til Egmont-eide bloggere?

  Liker

  1. Det skal jeg ikke være bastant på, men veldig mange fra underforumet opplever tilsynelatende det samme. De brukerne som kvinneguidens moderatorteam hevder er mine, er aktive i andre rom som viser at de kan ha andre interesser. Utestengt er vi alle sammen, fordi vi er koblet til å være én person.

   Liker

  2. Norges største og Egemont-eide nettforum ja. Men likevel er daglig drift/administrering og moderering utelukkende utført av frivillige privatpersoner. ‘Kompetansekravet’ er vel ikke annet enn ha vært aktiv bruker av forumet, og lyst til å donere mye fritid på å jobbe gratis?

   Å bruke forummedlemmer til drift åpner for så mange problemer i seg selv. At de heller ikke har et ansettelsesforhold til Egemont enda flere.

   Liker

 12. Jeg har flere enn 2 brukere – registrert fra samme enhet. Alle er aktive, men ikke i de samme trådene. Ingen advarsel. (Jeg har aldri vært på Rampelyset, da.)

  Liker

 13. Flere brukere er lov. Problemet er jo når de mener du har brukere du ikke har og til og ned får utestengelse for noe en eller flere av disse har gjort.

  Jeg har bare en bruker, aldri hatt flere, heller, men føler meg ikke trygg nå på at jeg ikke kan bli «tildelt» noen brukere.

  Liker

 14. Både mannen min og jeg hadde bruker på KG, noe som selvsagt er lov, men jeg ble beskyldt å være begge to og skrive alle innleggene! Nå skjønner jeg at det er mulig de trodde jeg var enda flere.

  Tilslutt slettet mannen min seg bare, for om han skulle ha kommet til å f.eks. skrive et anonymt innlegg i samme tråd som meg så kunne vi begge ha blitt utestengt, til tross for atdet altså er fullt tillatt å ha flere brukere.

  For et latterlig sted! 🤣🤣🤣 Jeg blir overrasket om ikke Datatilsynet finner at KG bryter loven på jevnlig basis.

  Liker

 15. Den som ikke skrive kritiske innlegg om toppbloggere og eksponering av barn trenger nok ikke å frykte advarsler eller utestengelse. Grove anklager og blir det sett langt mindre alvorlig på. 🤪

  Liker

 16. Har også blitt utestengt uten varsel og uten at de klarer å redegjøre for det. Har opprettet ny bruker etter jeg flyttet og fikk ny IP adresse og bostedsadresse , ble utestengt igjen med påstand om at jeg hadde flere brukere. Det stemte forsåvidt , men det var vill gjetning fra dems side siden ingenting ved ny adresse kunne forbinde meg med den gamle dataen min.
  For å være ærlig så føler jeg meg trakassert og forfulgt av en eller flere av moderatorene, og i og med at de har all personinfo om meg har jeg bedt administrator fra Egmont om oversikt over navn på de som er moderatorer men de har selvfølgelig beskyttet identitet. Sånn sett kan moderatorene bestå av hvem som helst, også sin værste fiende som har en egen agenda mot å fryse en ut selvom man ikke har begått regelbrudd.
  Kvinneguiden er et useriøst nettsted og jeg har ingen tvil om at personverndata policyen deres ikke er innafor, ulovlig er kanskje å strekke det litt langt, men ikke langt fra i allefall.
  Har snakket med andre med samme opplevelser fra moderatorene ang utestenging uten grunn.
  Jeg oppfordrer til en masse-boikott av forumet. Syns også det er sjokkerende at de lar så mye kvinnehat få florere der inne uten å utestenge de brukerne som daglig skriver hatefulle og diskriminerende ytringer mot kvinner.

  Likt av 1 person

 17. Jeg er ikke overrasket. Det er dessverre helt sånn som jeg har erfart det. Nå har jeg aldri skrevet noe på KG, men jeg tror jeg har en konto en eller annen plass der inne (skal sjekke en dag)
  For mange år siden hadde Egmont et annet forum, med flere titusener (kanskje hundretusener) medlemmer som de la med unnskyldningen om serveren var for liten eller noe sånt.
  Jeg var medlem der, skrev innlegg, ikke alltid likt av adm og enkelte andre, mange som var enig turte ikke kommentere men sendte meg melding i stedet. Heldigvis har jeg alltid vært saklig så de hadde egentlig ingenting å ta meg på.
  Dessverre var det da, som nå, de har sine yndlinger og sine vanskelige som de må følge med på. Jeg var nok i sistnevnte kategori. Mer skal jeg ikke skrive nå.
  Temaet om KG var tatt opp hos bloggomtoppbloggerne (?) muligens i en kommentar, for en tid tilbake. Jeg skrev i allefall en kommentar om at jeg følte for å skrive et gjesteinnlegg om KG og adm.
  Har derfor et ferdig skrevet innlegg, men ett eller annet holdt meg igjen fra å sende det inn. Når jeg nå leste siste blogginnlegget der inne (anmeldelse av en bok) og at Adina skrev at det skulle komme mer, hun hadde venner innenfor Egmont, da ble jeg sikker på at mitt innlegg ikke skulle deles der likevel. Jeg stolte plutselig ikke på at alt ville forbli anonymt, det er en del man kan lese ut fra en IP-adresse, og alle bloggere kan se den hos de som kommenterer, med mindre du har gjort noe aktivt for å skjule den.
  Stå på. Ta kontakt med Datatilsynet, det kan bli en lang og tøff prosess, men du skal i allefall få min støtte, om jeg så skal dele det jeg har med deg om nødvendig (at du ikke når frem hos Datatilsynet) for enkelte på KG/Egmont tror at de kan lage sine egne regler, langt utenfor det som ellers er normalt.

  Liker

 18. I denne saken kan altså i verste fall tre personer være urettmessig utestengt pga regelbrudd begått av en person.

  Regelbrudd av en art som omtales som: «Diskriminerende, nedsettende eller hatefullt innhold. Krenkende, hetsende, injurierende utsagn, samt trakassering eller trusler.»

  Dette er svært alvorlige anklager å få knyttet til sin person, selv om vi ikke vet nøyaktig hva disse regelbruddene egentlig består av. For i utgangspunktet er ytringer av en slik type potensielt straffbare og kan anmeldes, eller kan utløse erstatningsansvar i sivil rett.

  Etter diskusjonene om GPDR med svært flytende ikke-svar, har jeg ansett det å ha en bruker på KG som en kalkulert risiko. Revurderes nå, om det er en risiko jeg er villig til å ta.

  De innvendinger mot og mulige fallgruver i hvordan det ble beskrevet at ulike brukere sjekkes mot hverandre viser seg altså å være nøyaktig hva som utspiller seg her. Det er ikke mulig å kontrollere på den måten KG hevder – risikoen for å knytte sammen data som ikke hører sammen er for stor – og som bruker risikerer en i verste fall å bli knyttet til og få konsekvenser på grunn av andre menneskers regelbrudd.

  Liker

  1. fire personer totalt, de konkrete regelbruddene er etterspurt men ikke mottatt så jeg kjenner ikke til innholdet som har utløst sanksjonene.
   Ble som nevnt skeptisk til ivaretakelse av personvernet i fjor, og nå ser vi at det er med god grunn.

   Liker

 19. Etter noen advarsler ble jeg utestengt fra forumet for godt. Kontaktet KG for jeg ville jo vite hva de hadde lagt til grunnlag for noe så drastisk. Etter litt frem og tilbake fikk jeg lese 3 kommentarer fra forskjellige tråder i rampelys. Sammenlignet så mine kommentarer med andre sine, som skrev så og si nøyaktig det samme som meg. Klippet og limte og sendte dette til KG. Fikk til svar at når man har fått advarsler fra før, skal det mindre til før du blir utestengt.

  Liker

 20. Jeg bruker samme programvaren som det kvinneguiden gjør på sitt forum. Enheter er ikke samme nettleser eller samme operativsystem. Det er den spesifikke pc’en som bruker den spesifikke nettleseren. Så om jeg og samboeren begge logger inn på forumet fra samme pc så kommer vi opp på samme enhet. De får ikke tilgang til selve macadressen, men informasjonen rundt det får man tilgang til fordet.

  Liker

  1. Hvilken informasjon får man da?
   I mitt tilfelle hevder de at «beviset» er at alle brukerne er mine gjennom overlapp mellom bruker, enhet, nettleser, operativsystem og tidspunkt.

   Liker

  2. Så en bør aldri logge inn på KG fra offentlig tilgjengelig eller delt pc (bibliotek, datasal, jobb etc) – for da risikerer en å bli koblet sammen med eventuelle andre personer som før/etter en også har logget seg inn på sin KG-bruker?

   Liker

  3. Blir litt stykket her, men svarer på det jeg vet.

   Når man logger inn får systemet informasjon om ip-en man er logget inn på og hvilket operativ system og nettleser man er på. Hver enkelt nettleser har en kode vi brukere ikke tenker over. Den får programvaren informasjon om og dermed vet den om du er logget inn på samme maskin (som har sin kode) og nettleser (som også har sin kode). Det er derfor jeg f.eks kun får wish reklame på ene nettleseren for jeg bruker bare wish der.

   Hos oss ser vi fort om det er en offentlig pc/nettverk eller ikke. Da er det ofte snakk om at 20-50 har brukt ip-en, men kun ett innlegg eller to.

   Hvorfor KG har gjort som de gjør det og ikke vet ikke jeg noe om. Om man er mer nysgjerrig på systemet hadde hvertfall ipb prøveversjon når jeg skaffet det for flere år siden. Hvordan programvaren skaffer infoen vet jeg ikke. Vi er et utlandsk firma og har teknisk support i USA og får ikke pratet med de om det.

   Liker

  4. TP: Takk for svar.

   Er det «brukeragent-linjen» du tenker på?
   I tilfelle, så har TSP svart «Brukeragent-linjen er ikke personidentifiserende eller unik til akkurat din enhet.» – https://forum.kvinneguiden.no/topic/1202197-hva-lagres-p%C3%A5-oss/

   Hvis Kvinneguiden har lagret koder knyttet til operativ system og nettleser, som gir unik informasjon,, så skal vel det utleveres når man ber om innsyn, slik at brukeren kan få sjekke om informasjonen er riktig. Viser til https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-innsyn/
   Det som er utlevert gir såvidt jeg har sett ingen unike enhetsinformasjon. Dvs. ikke nok til å identifisere en bruker.

   Og som tidligere nevnt har Kvinneguiden gjort feil to ganger tidligere i tilsvarende sak som Cavatina sin. Og det er ikke særlig betryggende.

   🙂

   Liker

  5. Asti
   Var innim linken til KG som du la inn i ditt siste spørsmål til TP

   Ble ikke overrasket over svaret fra Yvonne. Samme arroganse, samme svadasvar som egentlig ikke sier noe som helst, som er brukt fra den kanten i massevis av år.

   Den som klarer å få et fornuftig, forståelig og klart svar fra den kanten skal få blomster fra meg. Nå er jeg ikke førstemann som gir meg, flink å formulere meg og flink å lete opp lover å henvise til. Når de kjøres til veggs kan det bli svært ubehagelig. Heldigvis er jeg ikke lettskremt.
   Min historie er stygg. Veldig stygg. Den handlet engang ikke om en stygg eller ufin kommentar, ingen grunn til å stenge meg ute i lang tid (ble åpnet igjen etter et knapt døgn, de skjønte muligens at de hadde dummet seg kraftig ut). Men dessverre også mulig å kjenne igjen av enkelte. Selvsagt kan den bekreftes av flere titalls om nødvendig.
   Så var det å dele da…. Jeg stoler veldig lite på folk jeg ikke kjenner.

   Skal…..skal ikke…..skal….ikke…s….

   Liker

  6. Det heter bare enhet i systemet, ikke noe om koder e.l. så om det er brukeragentlinjen vet jeg faktisk ikke. Vi har bare fått forklart at enhet er laget ved hjelp av koder systemet legger inn. Så ikke noe man har tilgang til, men noe programvaren lagrer, setter sammen og spytter ut en mer forståelig versjon hos oss. Det er i hvertfall det vi har fått beskjed om. Det står mye info når man googler om IPB, mye teknisk informasjon og hvordan systemet fungerer. Og har man IPB så har man IPB, basisfunksjonene er de samme uansett hvilket forum man er på.

   Liker

 21. Mitt inntrykk som mangeårig bruker av forumet er at med én gang en av moderatorene har bestemt seg for at de ikke liker noen, at de med sin bloggkritikk er et uromoment for dem eller lignende, så fotfølger de deg og samler opp absolutt ALT som kan tolkes som en spekulasjon eller annet regelbrudd.

  Alt bloggkritikere skriver kan fortolkes som en spekulasjon som så havner i mappa om moderatorene ønsker det, men bloggforsvarernes sine spekulasjoner får stå fordi de visstnok ikke er til «skade for vedkommende». Det er rett og slett latterlig hvor tydelig denne skjevmodereringen er, og det er nesten så man lurer på om den hissigste av moderatorene (****) får stjerne i boka av å beskytte melkekyrne til Egmont.

  Takk til Cavatina for at du skrev dette! Gudene vet hvor mange som har opplevd det samme og så bare gitt opp. At velformulerte, solide brukere som deg mottar slik behandling illustrerer tydelig hvor tydelig på villspor dette forumet og denne teknologien er. Håper det blir anmeldt!

  Liker


  1. Jeg har i alle fall sendt formell klage til både Egmonts GDPR-avdeling og Datatilsynet.
   Svar på henvendelser om fullt innsyn på lagrede opplysninger fra kvinneguiden har jeg ikke mottatt siden 25. april. Istedet fikk jeg idag e-post fra forumansvarlig om den nye og beleilige måten å be om innsyn på, via å fylle inn et skjema med personlig informasjon. Selvfølgelig gjør jeg ikke noe så unødvendig.
   Inntrykket mitt er at kvinneguiden.no prøver å slokke en brann.

   Liker

 22. Det skjema man nå må fylle ut for å få tilgang til regelbrudd eller mappa si, har ikke KG lov til å prakke på medlemmene. KG er et anonymt forum og det er ikke innafor at man må oppgi denne informasjonen fordi KG mener at det skaper mindre jobb og pes for de. Dette kan de ikke lovhjemle eller svare konkret på. Man bør vurdere nøye om man faktisk ønsker å si opp personvernet sitt for å dele sine psykiske problemer, ekteskapsproblemer og medisinske historier på dette forumet. Det er nemlig disse problemstillingene KG tjener penger på. Sårbare mennesker i sårbare situasjoner som ikke aner hva de begir seg inn på før det er for sent.

  Likt av 1 person

  1. Ja, det var sjokkerende av forumansvarlig å kreve at alle som ønsker innsyn i hva som er lagret på man, er nødt til å fylle ut det skjemaet. Og så spørs det altså om det er lov i og med at brukerne er anonyme.
   Veldig merkelig.

   Liker

 23. Jeg skal foretrekke min historie.

  Jeg har vært veldig aktiv på KG, og hadde en bruker til. Grunnen var at bruker 1 ble opprettet i 2007 og den siste i fjor. Men jeg hadde faktisk glemt at det var et forum jeg hadde brukt som smått en gang for mange år siden. Så blir jeg utestengt fordi jeg stiller saklige spørsmål til moderatorer og mener de passiv aggressive i sine svar. (I hvertfall tror jeg det er grunnen til utestengelse) Har ellers vært svært aktiv i tråder som handler om mobbing og urettferdighet, og sagt fra pm ting jeg ikke synes er ok å skrive om eller til andre på nettet.

  Forholdt meg saklig og fikk godt frem poenget flere ganger i åpne diskusjonstråder der jeg fikk medhold fra andre brukere.

  Advarsler som de påstår gies før man blir utestengt er bare en enkel «snarvei» for KG-Teamet, for det er ikke-eksisterende i mitt tilfelle. Jeg fikk INGEN advarsler, heller ingen forklaringer på hvorfor jeg hadde blitt utestengt. Ble henvis til Administrator Yvonne på KG via mail, men hun valgte da å ikke svare på mine henvendelser. Moderator Edie var den som hadde stengt meg uten og gitt meg sanksjoner.

  Jeg logga inn med min andre bruker og samme beskjed dukka opp der. Sanksjoner og permanent utestengelse til slutt. Ingen forklaring på hvorfor.

  Men! Det som skjedde i mellom er litt rart. Utestengelsen skjedde før jul, og jeg passa på å ikke logge på KG. Hadde egentlig ikke så mye tid til det heller. I mellomtiden byttet jeg telefon, og internettleverandør (pga borettslaget). Etter jul prøvde jeg logge inn med ny konto, da skulle tiden for utestengelsen være gått ut. Men etter noen dager dukket meldingen om permanent utestengelse med beskjeden om at jeg hadde opprettet flere brukere under utestengelsen. Og det hadde jeg da ikke gjort.

  For meg virker dette ganske snuskete. Hvordan i alle dager kan de kjenne igjen en ny mobil og ny ip? Jeg tenker det er mye vi brukere faktisk ikke vet, og at KG drives i gråsonen når det gjelder personopplysninger og overvåkning. Tidligere KG administrator sa til meg at man byrden lugge lavt i debatter som omhandler virksomheten KG, og stille minst mulig spørsmål. Man risikerer å være skyldig til det motsatte er bevist.

  Orket som sagt ikke så mye med KG etter det. Fant andre forum å bli medlem i, og savner egentlig ikke KG stort. Det er så innmari mye rart de tillater der inne, og praktiserer sine regler på en utrolig uprofesjonell måte. Så egentlig går man ikke glipp av så mye. Hele KG teamet skulle npk vært byttet ut for lenge siden, for det er nok ikke for brukerne de er der. Merkevaren KG og Egmont svekkes i hvertfall rundt omkring på nettet, og jeg er ikke redd for å dele min historie og si hva jeg mener om maktmisbruket de utfører.

  Liker

  1. Det er så utrolig merkelig det du skriver, man skulle tro at slikt ikke gikk an. Men så skjer det! Lurer på om jeg skal lansere en hashtag: #Only at kvinneguiden
   Vi har vel omtrent samme rekkefølge på kontaktpersoner, og jeg har heller ikke mottatt sanksjoner av noe slag med unntak av plutselig utestengelse og beskyldninger om flere brukere.

   Håper du har lyst til å gi lyd fra deg igjen om dette, jo flere vi er som hever stemmen desto bedre!

   Liker

 24. Oppgi navn, adresse og tlfnr når vanlige brukere er moderator? Folk vi ikke vet hvem er? Kan være naboen min på 19. Hvem får tilgang? Dette er jo helt crazy. Nesten så man tror det er fiksjon.

  Liker

  1. Vel, moderatorteamet på kvinneguiden har besluttet å forby brukerne å skrive at de vil gjøre nytte av forbrukermakten sin overfor influenceres annonsører og samarbeidspartnere. Nå prøver de altså å gjøre det vanskelig for brukerne å få innsyn på lagret informasjon i et i utgangspunktet anonymt forum, stikk i strid mot personvernforordningen som skal styrke våre rettigheter.
   Men det forhindrer ikke at det sendes en lenke og noen velvalgte ord i riktig retning, den retten kan de ikke innskrenke. Og med de sakene som allerede ligger hos Datatilsynet og GDPR-avdelingen, er det nok dokumentasjon å ta av og mange nok har opplevd tilsvarende som meg.

   Liker

 25. Som en av de andre brukerne som ble utestengt i dette virrvaret, som enda IKKE har fått noen av disse bevisene. Takker jeg deg for dette innlegget.. Jeg har også kun EN bruker, ikke bare det, men jeg bruker VPN, så min ip adresse vil forandre seg ganske så ofte. Dette mener de ikke har noe å si i det hele tatt.. Inlegget jeg la ut på fb etter dette (Og ja, jeg er i dialog med kvinneguiden, men kommer ingen vei).

  Så er jeg altså blitt utestengt fra Kvinneguiden.no for noe jeg ikke har gjort. Og blir ikke hørt da jeg prøver å forklare. De har jo tross alt IP overlapp.. Sånn til tross for at jeg bruker VPN og bytter IP adresse relativt ofte. Vistnok har jeg, uten å vite det, laget flere kontoer der, og sitter å diskuterer med megselv. Jeg har nå spurt om navn og passord på disse andre brukerne, sånn at de kan slettes. Dette siden jeg altså aldri har laget dem selv, og dermed ikke kan verken nick eller passord på dem. Jeg har vistnok tidligere fått advarsel på en av mine andre kontoer, ikke hørt på denne, og fortsatt med regelbrudd.. Her er en liten liste over regelbruddene, så kan jo vennene mine se selv, om det høres ut som meg dette her…

  Liker

 26. Pussig! Våknet opp i dag og var utestengt gitt, etter å ha kommentert på dette blogginnlegget i går. Jeg har ikke begått noen regelbrudd og heller ikke fått noen advarsler. Det er særdeles uprofft og diskriminerende i seg selv at enkelte moderatorer/administratorer utestenger brukere uten grunn bare fordi de har bestemt seg for det. Jeg tror noen av de er paranoide og finner koblinger som ikke er der, i og med at mange uavhengige brukere har nesten blitt for vane for dem å utestenge når de egentlig bare er ute etter en person. Man kan spørre seg om moderatorers psykiske uhelse når de faktisk konspirerer mot brukere på den måten de gjør, og når et krav for å bli moderator er om å gjøre å ha flest innlegg. Når man har skrevet over 10.000 innlegg om egen psykisk uhelse og livsproblemer for så å bli moderator så vil jeg si man ikke nødvendigvis er den rette til jobben!

  Som andre i kommentarene her skriver så er det også særdeles skremmende og grenseoverskridende at personvernet til brukere faktisk ikke er beskyttet, hverken ved aktivitet der inne, at moderatorer de ikke vil utlevere hvem er til brukerne har full oversikt over brukerne og i mange tilfeller identitet via epostadresse og IP adresse, og at de til og med krever et utfyllt skjema med personinfo som fullt navn og adresse når man tar kontakt og vil ha oversikt over nettinformasjonen som er lagret om seg. Det er noe man har krav på og ikke noe som krever identifisering. Egmont har alltid vært en uproff bedrift i mine øyne men desverre med mye makt og på den måten oppnådd stor kundebase både av brukere, lesere og sponsorer.

  Signerer for et opprop med å anmelde til datatilsynet og også ta kontakt med annonsører og oppfordre til boikott pga ulvolig virksomhet med tanke på både ytringsfriheten og personvernet.

  Liker

  1. Når det gjelder den nye måten å få innsyn på, jeg vet hvem minst en av KG brukerne er utenom forumet. Jeg kan da fylle ut skjema og sende det til KG for å få ut opplysningen. Høres det ut som noe Datatilsynet vil oppleve som godt personvern? Tror ikke det!

   Liker

 27. Ser ut som kommentaren min ikke gikk gjennom. Jeg er en av de andre brukerne som er blitt dratt med i dette dramaet. Jeg er aktiv mye på seksualdelen av KG, og har aldri fått advarsel der før jeg plutselig ble utestengt. Jeg har dog ikke fått forlenget utestengelsen ser det ut til, jeg har heller ikke fått like mye info som skriver :s Selv om jeg har etterspurt den samme infoen. “Kan ikke gi deg det, pågrunn av personvern” right.

  Så jeg vil takke deg for dette innlegget, og håper at vi finner ut av hva som har skjedd.. Jeg bruker forresten også VPN på lapptopen min, hvor jeg bruker chrome :s

  Liker

 28. Edit: Det jeg mener er at jeg kan etterspørre info pm andre brukere ved å gi meg ut for å være en av de, fordi jeg vet hvem de er. Ergo systemet bryter personvernet og KG prøver å gå over Norsk lov.

  Liker

  1. Venninne som linket denne til meg, da klarte jeg ikke lavære å svare 🙂 Dette er jo helt sært hele greien! Og det at de ikke engang PRØVER å finne ut om det er samme person.

   Liker

 29. NÅ er jeg faktisk starstruck, om jeg kan kalle det dét, SlemUlv🥰 Tusen takk for at du meldte deg, og sammen kan vi fikse dette! Nå skal kvinneguiden.no først rydde opp i dette «rotet» for oss, jeg vet bare ikke hvordan, for så ikke dette komme. Tar gjerne imot tips og tanker, og ellers kan jeg dele at GDPR-avdelingen og Datatilsynet har fått tilsendt formelle klager. Forresten, jeg bruker også VPN, og befinner meg som oftest i utlandet et sted.

  Liker

  1. Hadde de vært villig til å i det hele tatt PRØVE å finne ut om vi var forskjellige personer, som det jo kommer frem at vi er, ved at vi begge har hatt epost samtaler med dem. Så hadde jeg tilbudt meg å bildeverifisere meg på mail til dem. Men de har vært avvisende fra epost 1, med at de har helt klare beviser på at disse brukerne er en person, og de har rett. Så da har jeg også vært litt «vanskeligere» om høflig og saklig.

   Jeg syns det er rart at du har fått informasjon jeg ikke får, for jeg har også spurt etter disse bevisene. For som ene kompisen min sa «de har jo ikke beviser, om ip er det eneste dem har å gå på»
   Nei, her viser de ingen vilje til å ville rette opp i sin egen feil 😦

   Jeg har til dags dato, ikke erkjent straffen på min konto forresten, håper ikke du har det heller.

   Liker

  2. Vi har samme opplevelse med moderatorteamet og forumansvarlig. Jeg kommer definitivt ikke til å erkjenne noe som helst urettmesig.
   Forumansvarlig har sendt meg et regneark med IP/enhet/operativsystem/siste innlogging for fire brukernavn og refererer til tre konkrete overlapp (som de kaller det) som bevis for at alle er meg. Det tok visst lang tid å sette sammen det regnearket, så jeg lurer veldig på hvilken informasjon som er utelatt.

   Liker

  3. Kan jeg forresten spørre om tidsrommet du kommuniserte med forumansvarlig/modteam? Det kan være interessant i forhold til når de sluttet å respondere, og om de hadde «sikre bevis» og dialog med deg og meg samtidig.

   Liker

  4. Første mail var 16. april. Siste jeg fikk var 18. april med beskjed om at jeg kom til å få svar fra Egmont så fort påsken var over.. Jeg purret 26. April og fikk svar fra forumsansvarlig om å gå via linken til egmont 29. april. vært stille etter det. Ingen excel ark på meg 😦

   Liker

  5. Da har vi vært i dialog med moderatorteamet/forumansvarlig på samme tid og om samme sak, fra ulike e-postadresser og med ulike brukernavn. Det ringte visst ingen bjelle hos administrator av den grunn, og vi er fortsatt utestengt. Det er nesten ikke til å tro. Men KG er vel det eneste stedet jeg kunne tenke meg at ikke hadde system i rotet sitt.
   Tusen takk for at du tok kontakt her i kommentarfeltet! Det skal bli en orden på dette, det må det bli 🙂

   Liker

  1. Cavatina, jeg tror Louise sikter til en bruker som hevder seg utestengt fra KG etter å ha kommentert her inne?

   Liker

 30. Jeg byttet bruker etter å ha blitt kontaktet av en blogger som påsto hun hadde fått IP-adressen min av forumansvarlig på Kvinneguiden. Jeg må presisere at dette sannsynligvis er blank løgn fra bloggerens side, noe forumansvarlig var veldig tydelig på i min kommunikasjon med henne.

  Men i prosessen begynte jeg å se på hvordan KG behandlet personopplysninger. Dvs, det vet vi jo ikke, for de vil ikke si det. Det gjorde meg skeptisk, så jeg slettet brukeren og opprettet en ny. Og med denne brukeren har jeg brukt VPN, eller mobilnettet til jobben min. Trodde det var trygt. Men nå ser jeg at jeg fint kan koples til andre VPN-brukere. Og jobben min har ca 200 ansatte, bare i Norge, sjansen er stor for at flere der er medlemmer på KG. Og da er vi en og samme person, i følge KG, slik jeg forstår det. Veldig betryggende!

  Jeg vil takke dere som står fram her, og alle dere som tar dere bryet med å sende klage til Datatilsynet. Du er tøff, Cavatina, og jeg har alltid oppfattet deg som en saklig og redelig debattant.

  Liker

  1. Beklager at jeg ikke kommenterte. 🙂
   Jeg bruker normalt sett å svare alle, når det er jeg som skriver. Denne gangen har jeg fulgt med på sidelinjen, og svart kun ved enkelttilfeller.

   Jeg reagerte på det hun skrev, og kjente meg igjen med advarsel uten påminnelse av regelverket, slik de påstår at de skal gjøre. Det virker veldig merkelig og lite tillitsvekkende (fra moderatorteamet sin side) med alle disse brukene som blir koblet sammen.

   Da jeg skrev blogginnlegget mitt vurderte jeg å ta med historien, men siden der ikke var noen innrømmelser om feil fra KG, tok jeg ikke den med (fokuset mitt var på det der).

   Jeg har gitt beskjed om at hvis noen ønsker å skrive gjesteinnlegg, så send meg gjerne mail, slik vi kan se på om jeg/vi kan publisere det her inne. 🙂
   Så hvis KissyB leser her, så er det en liten oppfordring til henne om det. 🙂

   Liker

  2. Beklager, jeg har rett og slett gått glipp av flere kommentarer men håper å ha svart på de aller fleste nå. Dette er uvant for meg 🙂

   Liker

 31. Fyttikatta at det går an fra KG å oppføre seg slik! Tror de vi er idioter alle mann eller at det er grusomt mange brukere som lider av spaltet personlighet og ikke har oversikt over de andre personlighetenes KG virksomhet?

  Det virker som den drives av en gjeng gale amatører som bruker sin moderator/adm rolle til å få utløp for sine paranoide tendenser. De har jo null peiling og hadde jeg vært dem hadde jeg sluttet på dagen før Datatilsynet banket på døren og deres virksomhet og navn kan bli dratt inn i en gigantisk stor rettsak. Tro ikke at KG vil beskytte de frivillige moderatorene da…

  Det er tragisk og kvalmt å lese hva så mange har blitt beskyldt for og hvordan KG ser seg hevet over loven. Det er FLOTT at flere står frem og har meldt fra til Datatilsynet. Jo flere, dess bedre! Jeg melder meg herved ut av KG. Jeg ønsker ikke støtte en virksomhet som fabrikerer løgner basert på null bevis.

  Liker

  1. Vi kan være enige i at måten moderatorteamet drifter forumet i beste fall er kunnskapsløst. Egmont Publishing har gjort en gedigen feil ved å la et debattforum vokse seg så stort, tilsynelatende uten kontroll og ansvarlighet, med et moderatorteam i et frivillig verv der modereringen er basert på den enkelte moderators skjønn og uten nødvendig kompetanse/opplæring innen informasjonsbehandling. Disse er rekruttert fra selve brukermassen og har fått beholde status som bruker i tillegg. Dette sikrer ikke at moderatorene er nøytrale og objektive.
   Inhabilitet er et beskrivende ord her. Moderatorene i et forum bør være lønnede og eksterne.
   De siste dagene har jeg fått et styrket inntrykk av at KG-forumet er det glemte stedet som ingen i ledelsen har tatt på alvor. Det har fått seile sin egen sjø.
   Kvinneguiden har for Egmont Publishing bare vært en passende plattfom å selge annonseplass på.

   Liker

 32. Jeg fikk endelig svar på hvorfor tiden er for lenget.. eller, mer et ikke-svar *ler* «Tiden ble forlenget på grunn av måten vi modererte på under tidligere regelverk, men vi rydder ikke med tilbakevirkende kraft.»

  Riktig!

  Liker

  1. Hva betyr det? «Tiden ble forlenget på grunn av måten vi modererte på under tidligere regelverk, men vi rydder ikke med tilbakevirkende kraft.»

   Liker

  2. Emmy_H: Det er et ikke-svar.. Typ «nå har vi svart deg, så trenger vi ikke tenkte på det mer».. Hva det betyr, er det kun de som vet 😛

   Liker

  3. Jeg fikk et latterlig svar fra forumansvarlig idag, der hun skriver at jeg nå er utestengt for de få regelbruddene jeg har fått utlevert og som hun – og moderatorteamet, tidligere har skrevet ikke er årsak til utestengelse.
   For å være helt ærlig: Det er ikke mye klirring i skuffen der borte

   Liker

  4. Samme har jeg fått 😦 Jeg har lagt ut bilder av «regelbruddene» mine på fb. Tagget kg for good messure.. Dette er så tåpelig, de er virkelig ikke villig til å fikse dette. 😦 Jeg har enda ikke erkjent straffen, og kommer aldri til å gjøre det.. Og det har jeg sagt fra om.

   Liker

  5. Jeg skal «erkjenne» de eventuelle regelbruddene jeg faktisk har begått, men først må de nullstille og rydde opp i rotet sitt, og så ikke fabrikkere regelbrudd som ikke var regelbrudd nok for utestengelse i utgangspunktet.
   Forumansvarlig og moderatorteamet skjemmer jo regelrett ut seg selv.

   Liker

 33. Datatilsynet har åpnet ny sak idag, den 22.05.2019. mot Kvinneguiden for utlevering av personopplysninger.
  Den forrige saken er fortsatt heller ikke ferdigstilt.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..