Gjesteinnlegg: Det brenner hos Kvinneguiden.no

Vil du være med på å forme kvinneguidens forum, står det for tiden å lese øverst på alle sidene til kvinneguiden.no.

Vel, jeg bidrar nok med å forme noe, om enn ikke som ny, ulønnet moderator som jo er det som søkes etter.

Moderatorteamet på kvinneguiden.no har besluttet å forby brukerne på forumet å skrive innlegg med uttalelser om at de vil gjøre nytte av forbrukermakten sin overfor influenceres annonsører og samarbeidspartnere. Nå gjør de det også enda vanskeligere for brukerne å få innsyn i lagret informasjon i et i utgangspunktet anonymt forum, stikk i strid mot personvernforordningen (GDPR) som skal styrke personvernet og våre rettigheter ved behandling av personopplysninger.

Dette har skjedd tidligere

Med de klagene som allerede ligger hos Datatilsynet og Egmonts GDPR-avdeling, er det nok dokumentasjon å ta av og enda flere har opplevd tilsvarende som beskrives her.
Asti har allerede skrevet om at tilsvarende har skjedd. https://influencere.wordpress.com/2019/04/29/egmont-og-kvinneguiden-sikkerhet-og-personopplysninger/ 

Rutinene skulle altså, ifølge Egmonts GDPR-avdeling i forrige sak, ha vært endret allerede i mars, men så gjentok feilen seg i april. Det er i tillegg flere brukere som ikke har sendt klage til Datatilsynet om sine opplevelser. Ennå.

I underforumet Ris og Ros hos Kvinneguiden, har en bruker nylig opprettet tråden «Deling av IP-adresser og påstander om flere brukere», https://forum.kvinneguiden.no/topic/1274034-deling-av-ip-adresser-og-påstander-om-flere-brukere/

der brukerne stiller spørsmål og teamleder og forumansvarlig forsøker å svare. Dessverre er det mer tåkeprat og lenking tilbake til tidligere diskusjoner med
utallige innlegg helt tilbake til sommeren 2018, og med flere uklarheter enn konkrete svar på brukernes spørsmål. Det er vanskelig å forstå hvorfor moderatorteamet ikke er i stand til å ta brukerne på alvor eller ta innover seg alvorlighetsgraden i det å feilaktig sause sammen ulike brukere og personer og utlevere informasjon til andre. Jeg blir beskyldt for å ha skrevet hatefulle innlegg/oppfordret til hat, som en annen person har skrevet. Det er overhodet ikke greit, «bare fordi det er et anonymt forum». I tillegg spekulerer teamleder selv i årsaksforhold når det gjelder utestengelse. Dokumentasjon: https://forum.kvinneguiden.no/topic/1274034-deling-av-ip-adresser-og-p%C3%A5stander-om-flere-brukere/?do=findComment&comment=23332734

Kvinneguiden har ikke fulgt oppskriften da de laget denne suppen.

Innsyn er en omstendelig prosess

Alt er så tidkrevende og komplisert når det gjelder å få innsyn hos kvinneguiden. Hvis vi etterspør, får vi følelsen av at moderatorteamet helst ikke har lyst til å gi oss det, for det tar så fryktelig lang tid å hente ut informasjonen. Litt sånn; «er du helt sikker på at du vil at jeg må gjøre dette for deg?»
Jeg ser ikke problemet, for hvis det allerede er logget og lagret burde det ikke ta lang tid. Særlig ikke hvis det er lagret elektronisk. Huk av på de rette stedene, trekk ut en fil på brukeren, og send. Det er i alle fall slik der jeg jobber. I tillegg gir vi også ut hvordan informasjonen er behandlet, et innblikk i våre interne rutiner. Fordi tillit er viktig, ellers vil ingen bli hos oss. Hos Kvinneguiden derimot, er det stadige omkvedet:

Dokumentasjon: https://forum.kvinneguiden.no/topic/1274034-deling-av-ip-adresser-og-p%C3%A5stander-om-flere-brukere/?do=findComment&comment=23334820

Vi diskuterer ikke interne arbeidsmetoder utad på forumet.

Interne arbeidsmetoder er enkelt sagt hvordan informasjon om oss behandles. Dette skal ikke være noen hemmelighet. Dette gjelder også hvordan moderatorteamet i fellesskap tar beslutninger om sanksjoner overfor brukere. De behandler erfaringsmessig ikke informasjonen på en slik måte at det sikres at det ikke sanksjoneres overfor feil person. Er det da en mulighet for at Kvinneguiden lagrer og behandler betydelige mengder med data som brukerne ikke har samtykket til? Jeg kan ikke forstå hvorfor det ellers skulle være så vanskelig å få fullstendig innsyn i alt som gjelder brukerinformasjon eller holde igjen deler av den. Mitt spørsmål er hva kvinneguiden har å skjule og hvorfor?

Mangler fortsatt innsyn

Det var da jeg ba om innsyn i selve databehandlingen av min og «mine» tre andre brukeres informasjon at det ble full stans i kommunikasjonen. Til dags dato har jeg fortsatt ikke fått vite hvilke av «mine» brukeres konkrete regelbrudd som har medført alle sanksjoner og til slutt utestengelser for fire personer.
Da tenker jeg at innsyn ikke er det samme som «innsyn», og at vi bare får utlevert fragmenter av all informasjon kvinneguiden lagrer på brukerne. For det er ikke bevis nok å lete etter koblinger mellom IP/enheter/nettlesere og operativsystem og krystallisere disse ut i et regneark for å finne en spesifikk person/bruker basert på det de kaller «overlapp». Spesielt ikke når man bruker VPN.

På spørsmål om det blir tatt høyde for bruk av VPN, noe mange – meg selv inkludert gjør, svarer teamleder følgende:

Ja, det gjør vi. Hvis en bruker bruker f.eks VPN/flytende ip, kreves det at vi må gjennom samtlige ip’er og dertilhørende enheter. En avgjørelse vil sjelden tas på bakgrunn av overlapp mellom én enhet eller én ip, det er kun der det er svært mange overlapp på både enheter og ip’er at vi kan trekke en konklusjon. 

Dokumentasjon: https://forum.kvinneguiden.no/topic/1274034-deling-av-ip-adresser-og-p%C3%A5stander-om-flere-brukere/?do=findComment&comment=23334058

La meg få gjenta noe jeg skrev i det forrige innlegget mitt: Min andre reelle bruker finnes ikke i dette regnearket som jeg har mottatt.

Brannslokking i kulissene

Mitt inntrykk er at Kvinneguiden.no har drevet med brannslokking siden 25. april da forumansvarlig og modertorteam stanset all kommunikasjon med meg, på tross av flere henvendelser om ytterligere innsyn. Midt i min egen prosess og etter enda en henvendelse om fullt innsyn, svarte forumansvarlig den 29. april følgende:

Det er nå besluttet av Egmont Publishing at alle henvendelser om innsyn, det være seg IP-adresser, ulike brukere eller regelbrudd, skal gå via selskapets GDPR-system. Dette for at forespørslene skal bli ivaretatt på best mulig måte.  Det vil derfor ikke lenger være mulig å få disse opplysningene tilsendt på innboks eller email. På denne linken vil du finne et kontaktskjema som fylles ut, og selskapet vil innen den lovpålagte fristen på 30 dager komme med tilbakemelding på innsyn.»

Denne lenken var vedlagt. https://personvern.egmont.no/gdpr_foresporsel/  

Om vi følger lenken til skjemaet, ser vi at dette er Egmonts kontaktskjema som krever at vi fyller ut våre personopplysninger for å få innsyn i informasjon lagret på vår anonyme bruker. Uten at det er mulig å dokumentere hvilken bruker vi faktisk er tilknyttet. Frem til 29. april måtte vi i det minste sende forespørsel om innsyn fra den e-postkontoen som var tilknyttet brukerprofilen. Med dette skjemaet er hvem som helst fri til å utbe informasjon om en hvilken som helst bruker av forumet om man er nysgjerrig nok. Et eget innsynsskjema for selve forumets brukere der brukerprofil knyttes sammen med person finnes ikke fra før. Heretter skal blant andre utestengte og slettede brukere legge igjen personlig informasjon for å få innsyn. Jeg har vel brukt ordet «amatørmessig» tidligere. Eller er dette gjort bevisst?

Valget om at alle brukere nå må benytte dette skjemaet er med all tydelighet noe Kvinneguiden.no plutselig besluttet dagen etter at jeg søndag 28. april publiserte gjesteinnlegget mitt her på bloggen. Hastebeslutningen kom mandag 29. april – ikke engang 24 timer senere. Selv fikk jeg altså dette på e-post fra forumansvarlig som svar på henvendelser.

Brukeren S***U** melder seg

Tenke seg til, én av de brukerne jeg beskyldes for å være gjorde seg gjeldende i kommentarfeltet i mitt forrige gjesteinnlegg.https://influencere.wordpress.com/2019/04/28/gjesteinnlegg-en-kg-brukers-bekjennelser/

S***U** har hatt samme opplevelse: Første kontakt med Kvinneguiden den 16. april, og i dialog med moderatorteamet på samme tidspunkt som meg.
Her har vi to brukere som tok kontakt med forumansvarlig samtidig og med omtrent likelydende tema – men fra ulike e-postadresser og sannsynligvis ulike IP-adresser. Til tross for at det er fullt mulig å sjekke IP-adresser i e-post hvis man vet hvordan.
Hadde vi vært en og samme person, så ville vi hatt identisk IP.

Det letes altså omstendelig og kun etter mistanke etter overlapp mellom brukere, enheter, IP, nettlesere og operativsystem, men det er overhodet ingen hjemme når to brukere som feilaktig allerede er sammenkoblet og sanksjonert på samme tid, begynner å henvende seg til samme sted og om samme tema?
Eller er det slik at administrator var så skråsikker på sin egen ufeilbarlighet at hen ikke lot seg merke med at det dreide seg om to ulike personer, og fortsatte ufortrødent å fremsette påstander om å ha bevis for at alle brukerne er samme person?
Jeg velger å tolke det dithen at administrator var klar over feilen, men lot være å gjøre noe med det siden både S***U** og jeg fortsatt er utestengt.

Jeg har mistet all tillit til ivaretakelsen av personvern og databehandling av mine og andres informasjon hos kvinneguiden.no. Vi brukere har rett på innsyn i hvordan vår informasjon behandles men hos Kvinneguiden.no treneres det i det lengste. Den urettmessige sammenblandingen av ulike brukere og personer som har medført sanksjoner for oss alle og som fortsatt er gjeldende, er ikke akseptabel.

Det betviles også at Kvinneguiden har sendt avviksrapport – her «brudd på personopplysningssikkerheten» til Datatilsynet innenfor 72 timer slik de skal.
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/avvikshandtering/nar-skal-jeg-melde-avvik/


Det er graverende at Kvinneguiden.no ikke tar bedre tak. Forrige hendelse der GDPR-avdelingen innrømmet feil var i mars. Personvernforordningen er ikke skapt av amatører. Alt er gjennomtenkt, kravene er tydelige og unntakene er få. Vanskeligere er det ikke, men hvis Kvinneguiden.no har unnlatt å sikre dokumentasjon på internkontroll og databehandling så blir det veldig vanskelig.
Særlig hvis Datatilsynet foretar kontroll.

Konsekvensene for dette må Kvinneguiden ved Egmont Publishing ta.

Beste hilsen Cavatina, KG-bruker

55 kommentarer om “Gjesteinnlegg: Det brenner hos Kvinneguiden.no

 1. Jeg ba om «mappa» mi like før jul, både til moderator og forumansvarlig HanneMari. Så tok de juleferie.. Jeg purret på dem to ganger på nyåret oh har enda ikke fått innsyn i min egen mappe.
  Syns Kvinneguiden har blitt et skummelt sted å legge igjen info om seg selv. Sånn skal det ikke være! Å

  Liker

  1. Da ligger de godt på overtid når det gjelder innsyn for deg, og de har brutt informasjonsplikten hvis jeg tolker det riktig. Skjønner at du ikke vil legge igjen informasjon når det viser seg at personvernet er langt fra sikker. Enig med deg.

   Liker

 2. Dette er jo utrolig skremmende! Hvordan skal vi som har brukere på kvinneguiden sørge for at vår informasjon ikke blir utlevert til uvedkommende?

  Dette må da være fullt av lovbrudd?

  Liker

  1. Enig med deg. Overlater til Datatilsynet å konkludere om det foregår direkte lovbrudd. Men personvern og sikkerhet har kvinneguiden brutt ved flere konkrete tilfeller nå. Det er litt sent å si «unnskyld, det var dumt av oss» nå. Tror ikke det skjer heller.

   Liker

 3. Vil bare legge til, jeg HAR faktisk sendt forespørsel til egmont om informasjonen via skjemaet vi fikk beskjed om å bruke. Blir interessant å se hva info jeg får derfra..

  Liker

  1. Tenk om du får informasjon som gjelder alle brukerne «vi» er?
   Det kunne blitt interessant.

   Jeg har ikke sendt noe skjema ennå, da jeg har sendt formell klage via gdpr-avdelingens e-postadresse før det plutselig ble et krav om å bruke det generelle skjemaet til Egmont Publishing. Men det er stille som i graven fra samtlige jeg har kontaktet nå.

   Liker

 4. «La meg få gjenta noe jeg skrev i det forrige innlegget mitt: Min andre reelle bruker finnes ikke i dette regnearket som jeg har mottatt.»

  Hva…?!

  Dette gikk jeg glipp av. Du HAR faktisk en ekstra bruker – men denne var IKKE en av dem de påstår er deg…?

  Liker

  1. Korrekt. Det var denne brukeren jeg først oppdaget var utestengt.
   Og ingen av mine to har «regelbrudd» som har medført sanksjoner i noen form. Det kom nærmest i en bisetning at «det var en av mine andre brukere» som hadde påført samtlige brukere utestengelse.

   Liker

 5. Jeg kom til å tenke på noe som skjedde for mange år siden. Det var en «blogg» og det var noen som hadde en dårlig magefølelse i forhold til hva slags typ innsyn moderatorene egentlig sitter på. Det andre store spørsmålet er følgende: kan MODERTORER OG ADMIN ha ulike brukerkontoer? Hvis jeg er kritisk til moderering, kan da moderator da gå til angrep under et annet brukernavn? Hva slags betingelser er det egentlig de som jobber som frivillige på KG har? Og hvem vil jobbe gratis på et forum med så dårlig rykte, så sant det ikke er noe fordeler rundt det?

  Liker

  1. Snakker du her om bloggen noen av oss hadde internt på KG, der det lekket info og vi alle ble usikre på om bloggen faktisk var skjult for mods/admin?

   Liker

  2. Jeg har også tenkt mye på at jeg er svært kritisk til at administratorer og teamleder, som jo har rimelig utvidede fullmakter, er anonyme. De burde operere under fullt navn i de rollene.

   Også mener jeg at de burde være deltidsansatte, ikke «frivillige», da Egmont ikke har noen reelle sanksjonsmuligheter overfor dem når de ikke er ansatt, samt at de er fæle til å gjemme seg bak at de «utfører arbeidet frivillig i egen fritid» når de syns det blir litt mye mas/kritikk.

   Liker

  3. Enig med deg, Rosalie. Bortsett fra at moderatorene i tillegg ikke bør ha egne brukere i forumet, og at det ikke skal rekrutteres blant brukere. Det er snakk om inhabilitet, syns jeg.

   Liker

  4. Helt enig. Admins og teamleder bør rekrutteres eksternt, og det er ikke noe i veien for å ha en klausul i arbeidskontrakten om at de ikke får ha vanlig bruker på forumet så lenge de er ansatt.

   Liker

 6. Mange mennesker styres av frykt. Kan noen av dere, som engasjerer dere i viktige saker, velformulerte, velreflekterte forklare meg hvorfor dere velger å opptre anonymt på et forum? Deres argumenter er så gode og ville, vet jeg, fått en helt annen slagside, hvis man hadde tatt skrittet ut av anonymitetens rekker.

  Liker

  1. Takk for tilbakemelding, selv om det kanskje ikke var til meg 😉 Hvis du har fått med deg Anne B Davidsen og hennes korstog mot kritikerene :https://www.dn.no/markedsforing/blogg/bloggere/markedsforing/toppblogger-ringte-arbeidsgiver-og-truet-med-anmeldelse-av-kritiske-lesere/2-1-471746. Denne bloggeren fikk også Mia Landsem til å prøve å grabbe IP adressen til @bloggombloggere. Eller nå Caroline Berg Eriksens tilsvar som samarbeidspartner for et firma på IG (@kremmerhuset). Hvor hun går inn på IG og blogg til kritiker og bagatelliser sin egen eksponering av sitt eget barn ( som har flere tusen treff på Google) mot denne sin under 10 bilder av eget barn med Samtykkekompetanse og en annen som også hadde bilder av barna sine. Bloggere er villig til å gjøre det meste for å holde på varemerket sitt, også strupe kritikk og synspunkter som ikke er i tråd med dere varemerke. Så mye penger og galskap følger denne bransjen.

   Liker

  2. Jeg er anonym pga jobb. Det er vktig at folk jeg kommer i kontakt med vet minst mulig om meg. 😊 (Jeg vil ikke si noe om hva jeg jobber med, utenom at det har ikke noe med influencere eller noe rundt de.)..

   Jeg tenker at argumenter og dokumentasjon derfor får stå på egne ben, uten at folk trenger å vite hvem jeg er. Selv om jeg nok hadde blitt tatt enda mer seriøst, hvis jeg skrev under med navnet mitt.
   Jeg håper imidlertid at innholdet på bloggen kan brukes av andre, både anonyme og ikke-anonyme. I tilfelle er jeg fornøyd.

   Når det er sagt, jeg skulle selv ofte ønske at jeg kun kunne tenke på hva jeg vil, og hadde da gjerne stått frem med navn.

   😊

   Liker

  3. Jeg opplever at du setter premissene for svar allerede i den første setningen i kommentaren din. Mulig det ikke var slik ment. Det er utallige tråder i forum der man utleverer seg selv anonymt, både om seksualitet, helse og interesser blant mye annet. Ofte har man ikke lyst til å gå åpent ut med at man foretrekker å få orgasme via tekniske hjelpemidler mens ens kjæreste resiterer Internasjonalen i lotusstilling, kun iført slips. Bare for å illustrere. Men det var kanskje ikke den typen anonymitet i forum du mente?
   Jeg kunne godt latt være å opptre anonymt, og er ikke redd for eventuelle represalier eller hevngjerrige personer som ikke kjenner sin besøkelsestid, men jeg tok nylig et bevisst valg. For meg er det en privatsak å ville være anonym på forum. Andre har sine egne, individuelle årsaker. Men tro ikke et øyeblikk at vi ikke har en ubrukt stemme i samfunnet ellers bare fordi vi velger å benytte oss av kallenavn i et underforum på Norges største debattforum.

   Liker

  4. Jeg er anonym, fordi jeg skrev mye på seksualforumet. Og mye av det jeg skrev der, trengte ikke komme tilbake til familien min, via at tullinger fant meg på facebook eller lignende.

   Jeg jobber mot mye av det jeg skriver om, via frivillige organisasjoner. Folk trenger ikke finne meg der heller. Men heller møte meg begge steder, som en ukjent person de kanskje vil snakke med, uten å ha forhåndsdømt meg, for noe de har lest på et forum 🙂
   Jeg står dog 100% for det jeg har skrevet på KG

   Liker

 7. Det kan hende folk faktisk står frem med sine meninger, men ønsker å være anonym på forum for å beskytte seg selv mot hets og hat.

  Liker

 8. De to du nevner er retusjerte produkter.,.altså ingenting å frykte. Astis blogg er et kremeksempel på at «Kremmerhuset» står på ureflektert rot. Men hva vet jeg, kanskje mange av dere også deltar i den offentlige debatten. Lykke til😊

  Liker

  1. Og ingenting å frykte??
   Vel, da har ikke du stått frem mot Anne Brith altså. Det har jeg, det var så energitappende at det gjør jeg dessverre ikke igjen under fullt navn!

   Liker

 9. Jeg deltar også i den offentlige debatten. Men med den heksejakten og de voldsomme beskyldningene som oppstår når man kritiserer feks eksponering av barn i sosiale medier, er det greit å være anonym. Jeg hevder de samme meningene i den offentlige debatten også, men på helt andre arenaer.
  Når man ser hva som skjer med saklige kritikere, jfr bokentil anne brith davidsen og de siste dagers hendelser i Kremmerhusets kommentarfelt på ig, velger jeg å fortsette å være anonym. Men man skal altså ikke se bort fra at man har møtt meg med mitt fulle navn andre deler av samfunnsdebatten.

  Liker

 10. For ordens skyld, mente jeg fotballfruas «Kremmerhus». Jeg har kommentert på en blogg som daglig viser at både blogger og andres kommentarer har en sterk legitimitet i det offentlige rom. Derfor oppfordrer de som kan til å stå frem.

  Liker

  1. Da forstår jeg bedre. Takk for tilbakemeldingen, vi står nok frem der vi kan.
   Dessverre er Medie-Norge mer et mikrofonstativ for påvirkere som ikke vedkjenner seg sitt ansvar, mye fordi Caroline Berg Eriksens overeksponering, samt Anne Brith Davidsens sosialpornografi selger mer enn Hvermansens bevissthet rundt uetisk forretningsdrift.
   Jeg håper det blir en endring på det.

   Liker

 11. Sånn svarer de;

  Meg: » Men dere kobler meg mot en annen bruker. Da må jeg kunne få vite hvorfor?»

  Tidligere teamleder: «Som jeg først svarte deg, er dette basert på informasjon vi sitter med. Vi diskuterer ikke arbeidsmetodene våre utad.

  Jeg kommer ikke til å diskutere dette ytterligere med deg.

  Tekola, teamleder.»

  Dette var i 2017. Informasjonen de «sitter» med er slarv fra en annen bruker. De nektet å gi meg noen form for bevis. De bare «vet» skal vite.

  Liker

  1. Databehandling i form av «hva som i fellesskap diskuteres av moderatorteamet» som påfører brukerne såkalte sanksjoner skal også logges og dokumenteres slik at brukerne kan få innsyn i dette. Det finnes ikke hemmelige interne arbeidsrutiner med unntak av f.eks i barnevernsaker og den type virksomhet.

   Liker

 12. Veldig bra gjesteinnlegg! Asti, siste innlegget til Sophie Elise handler om at hun gir såkalt «venninetips» uten å merke som annonse, der hun oppfordrer til å strikke, viser frem Skappel genser og viser videre til strikkeoppskrifter hos Skappel garn. Er dette i tråd med loven når hun nettopp var på businesstrip med Skappel familien i Italia uten å si mer hva det gjaldt foruten at de så på garn sammen og det var et såkalt kommersielt samarbeid?

  Liker

 13. Jeg henvendte meg til Egmont Publishings personvernombud vedr endringene ift henvendelser om innsyn 30. april, og har ikke fått noen tilbakemelding på dette, ikke en gang at henvendelsen er mottatt. Dvs, jeg tror jeg har henvendt meg til personvernombudet, da dennes kontaktinfo er omtrent umulig. Eneste jeg fant var en e-postadresse i et foruminnlegg fra 2018.

  Liker

  1. Tidligere var det forumansvarlig, Egmonts GDPR-avdelingog personvernombudet man kunne kontakte via e-post, hvis man fant adressen vel og merke. Men fra den 29. april skal vi altså bruke Egmont Publishings personvernportal: https://personvern.egmont.no/
   Selv har jeg ikke fått svar på mine henvendelser fra før denne datoen, ei heller formell klage til GDPR-avdelingen. Alt jeg har sendt dit, anser jeg som mottatt så for min del bruker jeg ikke skjemaet i portalen i tillegg, før det lages et skjema der brukerprofil knyttes opp mot rett person på et vis. Ellers kunne jeg jo lett ha fått utlevert informasjon om andre brukere jeg er nysgjerrig på.

   Liker

  2. For ordens skyld, så klaget jeg inn den nye rutinen for å få innsyn, da jeg mener den er brudd på personopplysningsloven/GDPR. Og dersom en bedrift har personvernombud, bør det klages dit før man klager til Datatilsynet. Venter et par arbeidsdager til før klagen går videre til Datatilsynet.

   Liker

 14. Canacas: Det setmmer at det er den bloggen jeg tenker på.
  Når det gjelder IP og moderatorer så sitter det altså folk å synser om hvilken bruker er opp imot denne informasjonen, og er bastant på at dette er 100 prosent riktig? Og dette er det Egmont Norges største bloggportal som eier og drifter.

  Liker

  1. Moderatorteamet vet veldig godt at de har gjort grove feil. Likevel gjør de altså ingenting med det, og opprettholder utestengelsen overfor fire ulike brukere. Temmelig inkompetent gjort av moderatorteamet, med administrator i spissen.

   Liker

 15. For en arroganse. Egmont lar hvermansen være moderatorer, og håndterer personopplysninger på denne måten? Det har i tillegg kommet frem at KG forbeholder seg retten til å utestenge brukere uten å henvise til brudd på reglene?

  Liker

  1. I så fall lurer jeg på hva hjemmelen deres er. Frem til idag har de ikke klart å vise til noen hjemmel for noe som helst.

   Liker

 16. Det har du helt rett til Cavatina, og det er derfor de ikke ivaretar personvernet vårt og erfaringen tilsier at det de gjør ikke er i henhold til hva datatilsynet mener om hvordan personopplysninger skal håndteres.

  Liker

  1. Jeg har nå purret på respons på min formelle klage om brudd på personvern og sammenblanding av ulike personer fra Egmonts gdpr-avdeling og personvernombud for andre gang. Er det noe jeg ikke har tålmodighet med er det når grove feil begås mot flere personer samtidig, og moderatorteamet er veldig klar over at de har tråkket inderlig i klaveret.

   Kvinneguidens omdømme er grundig svekket, også blant annonsører. Og noen respekt fra min side for de ulike avdelingene hos Kvinneguiden ved Egmont Publishing nærmer seg nullpunktet.
   Fire personer er nå utestengt, idag starter vi på den fjerde uken.

   Liker

 17. Jeg personlig føler jeg er blitt lagt for «hat» blant to av moderatorene og ddt Dr spesielt Kragebein og Perelandra. Mine innlegg blir som oftest slettet, uten forklaring. Innleggene har blitt slettet når det har vært rydding i de trådene jeg frekventerer mest, og samlebetegnelsen fra moderator er standard «ryddet for personangrep, spekulasjoner, bla bla»
  Jeg skriver KUN hva jeg observert hos de to bloggerne jeg følger mest med på, AB og CBE og diskusjoner rundt disse. Sist gang jeg skreiv i AB tråden skreiv jeg absolutt ingenting i jurerende, her tenkte jeg at nå får jeg veie mine ord så ikke dette også forsvinner i neste ryddebonanza. Men jaggu ble det slettet, og jeg har TOTALT mistet interessen for å kommentere og respekten for nevnte moderatorer.
  Jeg ble utestengt da det stormet som verst i 2017 rundt avsløringene rundt Ørjan Burøe,… (Asti: Fjernet tekst).
  Jeg har etterspurt «svarteboka» mi hele 3 ganger hos KG, jeg vil vite om mine lovbrudd, men de trenerer og trenerer saken, og legger stadig inn nye regler. De er blitt helt håpløse og jeg har sluttet å kommentere. Orker bare ikke. Jeg heier på de som skriver gode og konstruktive innlegg og leser trådene. Selvsagt fikk jeg med meg bråket om CBE og Kremmerhuset. Skjønner ikke hvorfor de absolutt skulle bruke henne som «interiør konsulent». Det henger ikke på greip!

  Liker

  1. Har du ikke fått utlevert innsyn i «regelbruddene» dine, du heller Sofie?😳
   Husk at de kun har 30 dager på seg til dette. Håper du har lest kommentarene over her om hvordan du går frem, uavhengig av hvem du har kontaktet tidligere. Du kan ikke nektes innsyn, det er brudd på personvernforordningen.

   Likt av 1 person

 18. Hei

  Googlet meg frem til dette innlegget. Jeg var ny bruker i april på kvinneguiden. Grunnen til at jeg opprettet bruker var for å få tips i noen forum (graviditet, og studier)

  Møtte dessverre en bruker som var skikkelig ufin mot de andre i tråden og ba henne skjerpe seg. Dette skjedde i går. Det kom også nye regler som jeg fikk beskjed om å godkjenne. Leste alt til punkt og prikke og var sikker på at det ikke var brudd på noe av dette.

  I dag får jeg beskjeden «Banned»
  Hva betyr dette? Ser over reglene igjen i dag og er fremdeles sikker på at jeg ikke har brutt noe. Der står det blant annet at man skal få advarsel dersom man har brutt regler. Fikk ingen advarsler, eller en forklaring på hva som skjedde.

  Så, hvordan går jeg frem for å få innsyn og hvordan klager jeg? Ser i skjemaet publisert her at man må oppgi privat informasjon? Men det er vel en grunn til at man ønsket å være anonym i et forum?

  Liker

 19. Cavatina,
  Husk at du ikke bare har rett på innsyn, men også retting av feil.
  Dessuten skal forespørsel om innsyn svares på uten grunnet opphold.
  30 dager er bare en maksimumsfrist for å ha en tidsramme for når man kan sanksjonere.

  Sofie,
  Ofte ryddes innlegg som er svar til regelbrudd. Så dersom du siterer eller henvender deg til andre brukere/kommentarer i tråden, vil dine kommentarer kunne bli slettet under «…eller svar til disse».
  Da har du ikke selv begått regelbrudd, men kommentaren fjernes som konsekvens av andres regelbrudd.
  Dog sier ikke at det nødvendigvis er dette som har skjedd med dine innlegg, men dette skjer ofte.

  Jukebox,
  Banned er engelsk for utestengt.

  Liker

  1. Dr.A.kula hyggelig å se deg utenfor forumet 🙂 Nå har det seg slik at i Cavatina sin sak har det ikke kommet noe inrømmelse om at feil er gjort, og da kan heller ikke KG rydde opp i det. Her har de valgt strutsetaktikken.

   Liker

  2. Emmy_H,

   Det du sier der er vel ikke helt riktig. KG har vel innrømmet at alle brukerne ikke var Cavatina sine, men har funnet (les: lett etter) andre grunner til å opprettholde utestengelsen.

   Liker

 20. Mail fra admin på klage på manglende advarsler. Minner på at disse regelbruddene de mener har skjedd der jeg opplever at ting er tatt ut av kontekst og ikke rettet mot en bruker men var en generell kommentar skjedde FØR de nye reglene gjaldt.

  Hei

  Dette en avgjørelse som er tatt av moderatorteamet sammen, ikke av én enkelt moderator eller administrator.

  Det er helt riktig at jeg skriver “Vi fortsetter med pm’er, advarsler og utestengelser slik vi har gjort tidligere”, jeg skriver ingenting om hvilken rekkefølge dette gjøres eller at det må komme en pm eller advarsel før en eventuell utestengelse. Det eneste jeg skriver er at vi kommer til å fortsette med pm og advarsler i de tilfeller hvor dette er mest hensiktsmessig. Med andre ord: I de aller fleste tilfeller sendes pm og advarsel før en utestengelse, men som du også vil se av reglene, er de nye reglene oppdatert, og vi har endret følgende regelpunkt:

  Gammel formulering:
  En bruker som tross skriftlig advarsel fra moderatorteamet gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for andre brukere, kan etter vedtak av teamet utestenges fra forumet.
  Vi forbeholder oss retten til å utestenge personer. Personer som er utestengt fra forumet har ikke lov til å opprette nye brukerkontoer, eller på andre måter forsøke å omgå utestenging.
  Ny formulering:

  Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere på bakgrunn av regelbrudd. Brukere som er utestengt fra forumet har ikke lov til å opprette nye brukerkontoer, eller på andre måter forsøke å omgå utestenging.

  Det er synd du finner oss arrogante, men brudd på reglene får konsekvenser, og i ditt tilfelle er dette permanent utestengelse.

  Utestengelsen forblir stående.

  Mvh Anglofil (teamleder)
  (Dette er Yvonne som har skiftet navn.)

  Liker

  1. Permanent utestengelse? Kan du legge ut hva du har skrevet som er så grovt at de hiver deg ut, og det uten å få beskjed?

   Liker

 21. Jeg må innrømme at jeg har lagt meg flat og beklaget: men mener det er ting her som ikke går under definisjon regelbrudd.

  Her er de regelbruddene vi har på din bruker «….»

  Brukerdebatt i tråden «Mannen vil hvile middag og mener jeg er rar som blir sur»

  Slike som deg fortjener vel egentlig ingen svar. Isteden for å holde deg saklig viser du hvorfor man ikke skal orke å ta dine svar seriøs.

  Se heller på deg selv om din omsorgsevne siden du snakker slik til andre folk. Du høres ut som en bitter, trangsynt kjerring som lever i din egen boble.

  Brukerdebatt og personangep i tråden «Bør det bli obligatorisk å ta farsskapstest?» – samt diskusjon i samme tråd både som AB og med brukernavn:

  Antar du ikke ønsker å bli tatt særlig seriøs du heller, selv med nick. Men man kan oppføre seg for det!

  *

  Rapporter.

  *

  Har ikke lekt noen ting, jeg. Sa det gikk an å oppføre seg mot andre. Skulle tro voksne mennesker visste bedre.

  *
  Nå er det vel heller ikke din oppgave å si hva jeg skal gjøre heller! Og ja, jeg sier fra når det er idioter som tydeligvis har issues som gjør at de ikke kan oppføre seg mot folk på nett! Kall det hva du vil. Troll!!

  *

  Troll!!

  *

  Jeg er veldig enig med deg, har sett fedre som har fått ødelagt livene sine på grunn av slike ting. Damer kan være nokså utspekulerte, ekle skitkjerringer! 😡

  *

  Enig, og jeg er dame.

  Skulle vært obligatorisk IQtest også, før man fikk barn i følge denne tråden 👍🏻

  Ignorer den brukeren, er bare ute etter bråk med alle 🙄
  *

  La heksa være. Rapporter henne heller inn. Tydeligvis noen med store problemer.

  *

  Den var ikke siktet til deg.

  Brukeren du nevner provoserer alle for så å rapportere dem. Ikke bry deg 😉

  *

  Det gjør du lurt i 😊😊👏🏻 Ingen som orker å forholde seg til slikt 🤯

  *

  Siden du vet så mye så vet du vel at man ikke må ha blodprøver til DNA test!

  *

  Så når menn er utro kan damer bare beskylde dem for være far til et barn som ikke er dere? 🤦

  *

  Du stoler blindt på forumet og det som blir lagt ut her? Ikke rart det får nedover med intelligensen til enkelte🤭😂😂🙄

  Liker

  1. @Jukebox:

   Jeg ser noe de fint kan definere som «regelbrudd», men ser ikke sammenheng med det andre de har ramset opp. Tror 8-10 av kommentarene du hadde lagt ut ikke kan tolkes som regelbrudd. Så da lurer jeg på om det er moderatorer som har sendt deg disse? Isåfall vil jeg tro det er det de HAR på deg i form av regelbrudd, og jeg er uenig at dette kvalifiserer til permanent utestengelse. Noen dager, uker osv kanskje. Men du fikk ingen sanksjoner slik jeg forstår det?

   I tråden «Unntak regelverketet» skriver Angofil (Yvonne) noe helt annet som svar til spørsmål vedrørende unntak.

   Blant annet:

   «Jeg lurer på om @Anglofil i hvert fall kan bekrefte nå at unntaket ikke gjelder innstramminger, som xxx tar opp i innlegget over her? Bare for å ha det svart på hvitt her til det eventuelt blir klargjort i reglene og så vi kan være sikre på at dere ikke kommer til å bruke unntaket på denne måten. »

   «Ja, det kan jeg bekrefte. En sanksjon, det være seg en pm, en advarsel eller utestengelse, må være begrunnet i vårt øvrige regelverk, med andre ord; man må ha begått et regelbrudd.»

    Anglofil (teamleder)

   Her viker hun unna det opprinnelige spørsmålet. Og i den andre posten du la inn vedrørende Mail fra henne, så gjaldt ikke regelen tydeligvis for deg (og for alle andre som opplever dette).

   Ganske horribelt at de fremstår slik i plenum, men møter brukere på egne premisser bak «lukkede dører.»

   Skeptisk og null tiltro til teamet på Kvinneguiden!! Amatører fremstår de som.

   Jeg må innrømme at jeg blir bare mer og mer oppgitt over hvor mange saker dette egentlig dreier seg om. Nå så jeg nye regler ifht studier også, begrensninger altså.

   Dette er et forum, men man skal diskutere med munnkurv. Det er vel det som er målet med forumet.

   Liker

 22. Dr.A.Kula da har jeg misforstått, trodde de ikke hadde inrømmet denne feilen. Da regner jeg med at utestengelsen ikke gjelder frem til Juli da jeg forsto det slik at det var bakgrunnen for ytterligere sanksjoner? Man kan da ikke opprettholde lik sanksjon pga reglebrudd også finne på noe annet, når man har gjort en så graverende feil som KG har gjort i denne saken?

  Liker

  1. Jo, det er akkurat det de kan. De kan forme reglene i kulissene slik de vil så lenge de fremstår korrekt i sin «helhet» utad.

   De sier en ting i forumet til publikum, men i privat korrespondanse til brukere kommer det frem andre ting.

   Flere og flere som opplever utestengelse. Men saker blir heldigvis rapportert inn til Datatilsynet som sender disse videre til sine jurister. Datatilsynet legger ikke skjul på at det er mange som har tatt kontakt med de ang. KG og deres (ikke-eksisterende)- verdier.

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..