Suspensjon og svar fra Kvinneguiden

Oppdatert 25.01.20 kl. 15.00

Bakgrunn for suspensjon 

Jeg måtte lese inne på Kvinneguiden bakgrunnen for utestengelsen:

Screenshot_20200125-094232_Chrome

Hadde det ikke vært mer rederlig å skrive begrunnelsen direkte til meg i advarselen? Det er imidlertid flott at jeg endelig fikk vite nøyaktig grunn til hvorfor jeg ble utestengt.

Jeg registrerer at moderatorene kan få oppføre seg dårlig mot brukere (drive med ignorering som hersketeknikk),  og hvis/når det skjer, er man fratatt muligheten til å si i fra.

Det har Kvinneguiden rett til, men heldigvis trenger man ikke å være enig med dem i at det er en god måte å behandle brukere.

 

Redigerte innlegg

Jeg mottok en kommentar samtidig som Måne la ut bakgrunnen for utestengelsen. Den omhandler det Måne skrev (at jeg hadde redigert innlegget):

Screenshot_20200125-082000_WordPress

Forumansvarlig la ikke ved noe informasjon om hvilke innlegg eller tekst som låg til grunn for advarselen.
Jeg måtte gjette meg til hva det gjaldt. Og tok skjermbilde av det som låg der, da jeg ble suspendert. Det var også det som ble slettet senere med ryddemeldingen «manglende respekt…».

Uansett, det stemmer. Innlegget ble redigert tidligere på dagen. Jeg anså ikke det som ble fjernet som grunnlag for en utestengelse, og siden jeg ikke hadde skjermbilde, ble det ikke tatt med. Jeg husket heller ikke ordrett hva jeg hadde fjernet.

Bakgrunnen for kommentaren Maiken viser til var at moderator hadde oversett mine spørsmål (avklaring vedrørende regelverket) over flere dager, og så fikk en annen svar (på noe av det jeg hadde spurt om) etter bare noen timer.
Det Sol drev med ( bevisst eller ubevisst) – å  ignorere/overse – er en velkjent hersketeknikk.

Da jeg opplevde det, var min første innskytelse metakommunikasjon, dvs. finne ut hvorfor/spørre om vi hadde hatt med hverandre å gjøre tidligere. Jeg var kun ute etter svaret: «Ja eller nei», da jeg håpte å få en slutt på ignoreringen ved å sette ord på det som kunne ligge bak. Jeg slettet det, da jeg etter å ha tenkt meg om skjønte at det ikke nyttet.

Er kritikk av betalte moderatorer hets/uthenging?

Jeg tenker at betalte moderatorer bør tåle kritikk av jobben de gjør, samt spørsmål om de er forutinntatt ovenfor en bruker, uten at man blir utestengt med begrunnelse manglende respekt/hets/uthenging av moderatorer.

Jeg mener å huske at det var lov å diskutere de «svenske moderatorene», og at det ble skrevet mye negativt om dem uten at noen ble suspendert. Så hvorfor er det ikke lov nå ovenfor de «norske betalte moderatorene»?

Rettferdig?

Jeg har sett at andre brukere kan skrive krast eller hånlig om moderatorene, uten at de blir kastet ut. Det virker derfor å være ulike terskler for hva som tolereres, alt etter hvilken bruker som skriver.

Til slutt

Da har dere fått både Kvinneguiden sitt syn på saken og min side, slik at dere kan gjøre opp deres egen mening.