Hva er en influencer?

Er det positivt for samfunnet å ha influencere? Jeg tenker at vi bør være bevisste på hvilke influencere man ønsker skal få påvirke oss. Jeg er for eksempel kritisk til influencere innen mote, helse og livsstil, da mange av de lever av å påvirke andre til økt forbruk, som i dag er et samfunnsproblem. Og enkelte av de bruker barna sine som en del av forretningsdriften, selv om det er i strid med Barnekonvensjonen. I tillegg har mange vist manglende respekt for lover og regler gjennom brudd på blant annet markedsføringsloven og alkoholloven. Endel av de har også latt være å følge «Sunn Fornuft plakaten». Slike influencere er det siste samfunnet trenger.

Reklame