Barn på IG april -19

Jeg vil som vanlig dokumentere hva utvalgte influencere har delt av bilder i løpet av en måned. Det gjelder bilder av barna og rommene deres.

Engasjementrate instagram den 30.04.19

Jeg har skrevet litt om hvorfor det kan være interessant å se på engasjement her.

Utviklingen (for utvalgte influencere) perioden 31.01. - 30.04. (siste tall uthevet):