Brudd på alkoholloven

CBE:

Caroline Berg Eriksen fikk brev fra Helsedirektoratet den 3. mai 2017 vedr. brudd på alkohollloven: https://imgur.com/a/BtRMi

Det kan se ut til at Caroline Berg Eriksen har vist frem alkoholholdig drikke i følgende reklameinnlegg etter de fikk brev fra Helsedirektoratet :

Det er skjerpende at Berg Eriksen har brutt loven om alkoholreklame/fått refs fra Helsedirektoratet i:

2017:

2014:

2010:

Reklame