Bruk av barn i SoMe

Generelt:

I følge  barnekonvensjonen kapittel 16 skal ikke barn utsettes for vilkårlig innblanding i sitt privatliv.  Jurist Sara Eline Grønvold  sin tolkning er at «stadig eksponering på åpne blogger, vil være nettopp en slik «vilkårlig innblanding», og derfor være i strid med barnekonvensjonen.» – http://masterbloggen.no/blog/2013/06/24/barn-personvern-og-sosiale-medier/

Det er på tide at influencere som bruker barna i sine SoMe-kanaler lytter til fagpersoner. Eksempelvis:

«Barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, sier til VG at foreldre generelt bør tenke seg svært godt om dersom de ønsker å eksponere barna i sosiale medier. På store bloggplattformer mener han det er grunn til å være enda mer forsiktig. – Det er klart at jo større nedslagsfelt denne plattformen har, jo nøyere må man være. Man må vurdere om den kan skade eller være belastende. På en offentlig blogg ville jeg ikke trukket inn barna mine i det hele tatt, sier han.» – https://www.vg.no/rampelys/i/21AmE4/kritiske-til-bloggere-som-fronter-barna-boer-lages-nye-kjoereregler.

Jurist Sara Eline Grønvold: «Etter min oppfatning krenker foreldre barnas personvern når de deler informasjon om barnet til ubegrensede kretser i sosiale medier.»(…). – http://masterbloggen.no/blog/2013/06/24/barn-personvern-og-sosiale-medier

Reklamer