Bruk av barn i SoMe

Barnets beste og barns rett til privatliv er nedfelt i FNs Barnekonvensjon.

Det er verdt å merke seg at deling av bilder og tekst skal være direkte til barnas beste. Det er altså kun hvis man er sikker på at delingen av bilde og tekst vil være til barnas beste, at man kan gjøre det. «Barnas beste prinsippet» gjelder uansett om bildene er delikate eller flotte, og om teksten der og da kan fremstå som uskyldig.


Annet som er viktig å kjenne til er at barna har rett til privatliv, samt rett til å skape sin egen digitale identitet. Så lenge folk får så mye informasjon gjennom tekst og bilder om disse barna, mister de denne retten, og når de kommer i tenårene vil andre mennesker sitte med kunnskap om dem, som de selv kanskje ikke vil at andre skal vite før man har blitt kjent. De får kanskje ikke sjansen til å møte andre mennesker med «blanke ark», og selv bestemme hvilket inntrykk andre kan få av dem.

Fagpersoner

Det er på tide at influencere som bruker barna i sine SoMe-kanaler lytter til fagpersoner. Eksempelvis:

Det er mange som tenker at det må jo være greit å eksponere barn i SoMe, så lenge det ikke er skadelig. Til Barnevakten har jurist Sara Eline Grønvold uttalt:

Det er viktig å huske at barnets beste faktisk betyr barnets beste, og ikke blir snudd på hodet som et «ikke til skade»-prinsipp. Det er faktisk slik at deling av barnebilder skal være direkte til barnets beste. Dette er oppfylt noen ganger, men slett ikke alltid …

I tillegg har barn et eget rettslig vern i personopplysningsloven, der det i § 11 tredje ledd heter at personopplysninger som gjelder barn ikke må behandles på en måte som er uforsvarlig av hensyn til barnets beste…

I følge  barnekonvensjonen kapittel 16 skal ikke barn utsettes for vilkårlig innblanding i sitt privatliv. Jurist Sara Eline Grønvold viser til:

Stadig eksponering på åpne blogger, vil være nettopp en slik «vilkårlig innblanding», og derfor være i strid med barnekonvensjonen.

Og:

Etter min oppfatning krenker foreldre barnas personvern når de deler informasjon om barnet til ubegrensede kretser i sosiale medier.»(…).

Barnepsykolog og professor ved Universitetet i Tromsø, Willy-Tore Mørch, sier til VG:

foreldre generelt bør tenke seg svært godt om dersom de ønsker å eksponere barna i sosiale medier. På store bloggplattformer mener han det er grunn til å være enda mer forsiktig. – Det er klart at jo større nedslagsfelt denne plattformen har, jo nøyere må man være. Man må vurdere om den kan skade eller være belastende. På en offentlig blogg ville jeg ikke trukket inn barna mine i det hele tatt


Dokumentasjon:

Reklame