Brudd på markedsføringsloven

VillaPaprika:

05.01.19: Merking av reklame øverst?